Chiny i blockchain | Stan potęgi na rok 2020

4 194

24 października 2019 roku Chiny oficjalnie wyniosły plany zastosowania blockchain na piedestał. Technologia łańcucha bloków stała się narodowym priorytetem strategicznym. Rok później, rozwój chińskiej branży blockchain znajduje się, pod wieloma względami, w czołówce światowej.

Chińskie projekty blockchain

W świetle raportu Gyro Research, chińskiej firmy medialnej ds. blockchain, od 24 października 2019 r. do 1 września 2020 r. liczba globalnych projektów blockchain wykazywała tendencję spadkową. Na całym świecie ujawniono około 345 nowych projektów. To spadek o 163 w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Chiny zajmują pierwsze miejsce z 252 projektami, co stanowi około 73% wartości światowej i 12% wzrost rok do roku. Liczba przypadków użycia blockchain w Chinach znacznie przewyższa Stany Zjednoczone, które zajmują drugie miejsce z 27 projektami.

Tymczasem jasne jest, że chińska polityka blockchain odgrywa znaczącą rolę w tym obszarze. Rosnąca liczba projektów osiągnęła szczyt po wydaniu jasnych deklaracji w tym zakresie. Spośród 252, projektów 56 zostało ujawnionych w listopadzie 2019 r., a 48 w grudniu 2019 r. Niedługo potem krzywa nowych projektów ulegała stopniowemu wygładzeniu.

Mapa terytorialna blockchain w Chinach

Z punktu widzenia dystrybucji regionalnej Pekin, Szanghaj, Shenzhen, Zhejiang i Guangdong to pięć głównych chińskich prowincji, które aktywnie promują wdrażanie blockchain. Według niekompletnych statystyk Gyro Research, projekty technologiczne koncentrują się głównie w obszarach spraw rządowych, usług publicznych i finansów.

Ponadto samorządy lokalne, niektóre spółki notowane na giełdzie – takie jak Tencent, JD.com, Xiaomi, Huawei, Baidu itp. – również aktywnie promują projektowanie i wdrażanie technologii blockchain. Mówiąc o stanie przyjęcia technologii w tym roku i planie na przyszły rok, Claude Jiang, dyrektor generalny Xiaomi Digital Fintech, powiedział:

„W tym roku uruchomiliśmy już rządowe platformy branżowe i finansowe w Tianjin, Chongqing, Guangzhou, Ningbo itp. oraz stworzyliśmy szereg innowacyjnych produktów finansowania po stronie branżowej opartych na technologii blockchain. W przyszłym roku, w oparciu o te produkty, innowacyjne wsparcie branżowe zostanie zapewnione dla struktury przemysłowej, aby pomóc branży w wykorzystaniu blockchain i innych możliwości technicznych do ukończenia cyfrowych i inteligentnych aktualizacji.”

Chińska sieć usług oparta na technologii blockchain

Chińskie Państwowe Centrum Informacyjne wprowadziło 25 kwietnia ogólnokrajową platformę „Blockchain-based Service Network” (BSN).

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, BSN to globalna sieć infrastruktury wykorzystywana do wdrażania i obsługi wszystkich typów zdecentralizowanych aplikacji opartych na łańcuchu bloków. Stanie się ona jedyną globalną siecią infrastrukturalną, która podlega niezależnym innowacjom i jest kontrolowana przez Chiny.

Jedną z największych przeszkód we wdrożeniu technologii blockchain jest koszt budowy platformy. Obecnie ekosystem BSN obejmuje architektów, programistów, dostawców usług w chmurze oraz podmioty obsługujące i konserwujące. Ostatecznym celem BSN jest stać się siecią, która ujednolica podzielony rynek blockchain.

Do tej pory w ramach BSN rozmieszczono 136 publicznych węzłów miejskich. 98 spośród nich to już połączone chińskie węzły, 30 jest w budowie, a 8 jest za granicą. Jeśli chodzi o strukturę sieci, istnieją cztery łańcuchy sojuszy, 12 łańcuchów publicznych i dwa łańcuchy krzyżowe. Dostawcy usług w chmurze obejmują China Mobile, China Telecom, China Unicom, Baidu Cloud i Microsoft Azure. Zintegrowano dwanaście znanych sieci publicznych, w tym Ethereum, Tezos, EOS, Solana, Algorand, Polkadot, Nervos, Neo, IRISnet, ShareRing, Bityuan i Oasis.

Przeglądając osiągnięcia BSN w 2020 roku, Yifan He, dyrektor generalny Red Date Technology – podmiotu operacyjnego BSN – powiedział:

„W przyszłym roku chiński przemysł blockchain rozkwitnie. Ponieważ technologia blockchain jest wciąż na wczesnym etapie, oprócz energicznego promowania możliwych zastosowań, mamy również nadzieję, że więcej firm będzie śledzić i uczestniczyć w infrastrukturze i technologii bazowej. Przyszły rok będzie pierwszym rokiem cyfrowej waluty banku centralnego, która będzie jedną z głównych sił napędowych w promowaniu rozwoju branży blockchain. Mam też nadzieję, że firmy z branży będą poświęcać więcej uwagi i prowadzić dyskusje w tym temacie”.

Chiński DCEP: od teorii do praktyki

Miasta pilotażowe chińskich płatności elektronicznych w walucie cyfrowej, czyli DCEP – inaczej zwane cyfrowym juanem – 12 grudnia oficjalnie rozpoczęły projekt. Wdrożono cztery scenariusze płatności, w tym podwójną płatność offline, płatność offline, płatność online i płatność przy odbiorze.

To było w 2014 roku, kiedy Zhou Xiaochuan, ówczesny prezes Ludowego Banku Chin, zaproponował pomysł stworzenia cyfrowej waluty. Bank centralny utworzył także pierwszą na świecie oficjalną instytucję zajmującą się badaniami i rozwojem legalnej waluty cyfrowej – Digital Currency Research Institute.

Po sześciu latach badań i powtarzanych praktyk, 14 sierpnia Ministerstwo Handlu ogłosiło, że cyfrowy juan będzie pilotowany w 28 prowincjach.

Ponieważ zdecydowana większość mieszkańców Chin jest już przyzwyczajona do płatności elektronicznych za pośrednictwem Alipay i WeChat, promocja DCEP na dużą skalę może być w przyszłości całkiem łatwa. Jest jednak mało prawdopodobne, aby wprowadzenie DCEP spowodowało jakiekolwiek zakłócenia w obecnym chińskim systemie płatności elektronicznych; po prostu pozwoli Chińczykom na jeszcze jedną opcję. Doświadczenie DCEP w zakresie płatności offline może sprawić, że Chińczycy i firmy będą zwracać większą uwagę na technologię blockchain oraz promować więcej badań korporacyjnych.

Jeśli chodzi o rozwój chińskiego DCEP w 2021 r., prezes Uniwersytetu Huobi, Jianing Yu, powiedział:

„Na podstawie obecnych pilotaży widać, że funkcja płatnicza E-CNY jest stosunkowo kompletna. Może obsługiwać zarówno scenariusze płatności online, jak i offline, a nawet może kończyć transakcje bez internetu. Ale prawdziwe znaczenie E-CNY to coś więcej. W przyszłości korzystanie z E-CNY obejmie więcej scenariuszy sprzedaży detalicznej i może sprostać wyzwaniom związanym z zaawansowaną technologią. W erze 5G, samochodów bez kierowcy, Internetu Rzeczy, Internetu Przemysłowego, rosną możliwości szerokich zastosowań, a popyt na transakcje będzie nadal rósł. Obecna waluta i system finansowy nie są w stanie zaspokoić tych przyszłych potrzeb. W tej sytuacji RMB musi zostać zaktualizowany, aby sprostać potencjalnemu zapotrzebowaniu na handel i finanse”.

„E-CNY to rodzaj waluty skierowanej w przyszłość. Era cyfrowa to przyszłość, każdy zasób, w tym osobisty identyfikator, zostanie zdigitalizowany. Popularyzacja E-CNY przyspieszy proces digitalizacji tożsamości i aktywów, co jeszcze bardziej rozszerzy dziedzinę gospodarki cyfrowej. E-CNY przyniesie zupełnie nowe możliwości biznesowe i umożliwi transformację „nowego inteligentnego biznesu” w przyszłości”.

Nowe regulacje

23 października Ludowy Bank Chin zebrał opinie na temat zmienionej wersji ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o Ludowym Banku Chin. Warto zaznaczyć, że w nowym projekcie znalazły się zapisy związane z walutą cyfrową.

Być może po raz pierwszy Chiny włączyły w zakres ustawy odpowiednie przepisy związane z walutą cyfrową. Z jednej strony udostępnienie go opinii publicznej w formie projektu uwag potwierdza status prawny DCEP; ale z drugiej strony oznacza to, że waluty cyfrowe w jakimkolwiek innym kształcie lub formie nie są legalne w Chinach.

Wraz z intensyfikacją regulacji rynku kryptowalut przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, globalne regulacje zyskały również mocne tempo. Chiny nie są zatem wyjątkiem. W przypadku niektórych giełd walut cyfrowych, które są zarejestrowane za granicą i prowadzą fizyczną działalność w Chinach, dopracowano odpowiednie regulacje.

Chiny są jednym z najszybszych krajów, jeśli chodzi o wdrażanie nowych technologii. Chińscy konsumenci chętniej akceptują nowe technologie, co może dać Chinom przewagę. Znacząca baza ludności i baza „internautów”, popularyzacja mobilnego internetu i płatności, duża liczba utalentowanych programistów oraz wsparcie rządu dla przyjęcia technologii to czynniki, które mogą przyczynić się do postępu w chińskiej branży blockchain.

Zwłaszcza w 2020 r., kiedy trwa pandemia, zapotrzebowanie rządu na przyjęcie technologii blockchain w usługach publicznych, takich jak opieka medyczna, działalność charytatywna, zapobieganie epidemiom i wyzwania dot. identyfikacji są znacznie pilniejsze, co do pewnego stopnia sprzyjało rozwojowi chińskiego przemysłu opartego na blockchain.

Komentarze