Zarobili na bitcoinie 1,1 mld USD w 5 miesięcy. W kwietniu sprzedali wszystkie BTC z portfolio. Pytania?

Firma zarządzająca aktywami, Ruffer, która zarobiła na inwestycji w bitcoin ponad miliard dolarów w ciągu pięciu miesięcy, przyznała, że sprzedała już wszystkie swoje cyfrowe monety.

Miliardowa inwestycja Ruffer

Według doniesień The Times z 6 czerwca, Ruffer zarobił „szybkie” 1,1 miliarda dolarów dzięki krótkoterminowej inwestycji w BTC.

Brytyjska firma zajmująca się zarządzaniem aktywami o wartości ponad 20 miliardów funtów poinformowała, że sprzedała w kwietniu resztę wszystkich swoich cyfrowych monet, po uprzednim upłynnieniu połowy swojej pozycji w lutym tego roku.

Jako jeden z powodów decyzji o wyjściu z rynku podano obawę o to, że młodzi ludzie nie będą poświęcać czasu na trading zwłaszcza teraz, gdy ograniczenia związane z pandemią koronawirusa są stopniowo i w coraz większym stopniu luzowane.

Transakcja została przeprowadzona w odpowiednim czasie, gdy bitcoin osiągnął szczyt na poziomie 64 854 USD.

Planowany ruch

Firma ogłaszała swój zamiar wejścia w BTC w grudniu ubiegłego roku. W tamtym momencie bitcoin stanowił 2,5% ich portfolio inwestycyjnego. Zakup opiewał wówczas na wartość 15 milionów dolarów.

Ruffer opisywał swój ruch w kierunku BTC jako „ruch defensywny”:

„Postrzegamy to jako małą, ale skuteczną polisę ubezpieczeniową przeciwko ciągłej dewaluacji głównych światowych walut.”

Podążając za pojawiającym się trendem, Ruffer Investment Company twierdziło, że w celu uzyskania ekspozycji na bitcoin, zmniejszyła swoje udziały w złocie. Tak czy inaczej, żółty metal i powiązane z nim akcje stanowiły zdecydowaną większość portfela Ruffer..

Ruffer nie wyklucza kolejnej inwestycji w BTC

Hamish Baillie, dyrektor inwestycyjny Ruffera, twierdzi, że pomimo upłynnienia całości swoich zasobów BTC, firma nie wyklucza inwestowania w bitcoin w przyszłości:

„Jeśli masz strategię wielu aktywów, rzeczy, które zachowują się w różny sposób, jest to naprawdę pomocne. Nie ma sensu korzystać z wielu zasobów, jeśli wszystkie Twoje zasoby poruszają się z taką samą dynamiką.”

Komentując podjętą niedawno debatę odnośnie kwestii zanieczyszczania środowiska poprzez mining górników Bitcoin, Baillie odrzucił je jako „dezinformacyjną”. Dodał, że branża gamingowa faktycznie zużywa więcej energii elektrycznej. Wspomniał ponadto, że ​​do 70% górnictwa BTC jest zasilane ze źródeł odnawialnych.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze