Zapłacił 82 000 USD za jednego bitcoina na Binance

10 942

Pewien trader zapłacił 82 000 USD za jednego bitcoina na Binance. Czy to kwestia ludzkiego błędu czy interfejsu giełdy? Skoki ceny do nowego, rekordowego poziomu odbyły się w ramach notowań BTC/ TUSD…

Bitcoin za 82 000 USD na Binance

Anonimowy trader BTC wywołał poruszenie w społeczności inwestycyjnej po tym, jak poniósł koszt prawie pięciokrotnej średniej ceny rynkowej za jednego bitcoina. Trade, który członkowie społeczności przypisują albo bugowi interfejsu, albo niefortunnemu błędowi użytkownika spowodował, że cena bitcoina wzrosła chwilowo do 82 000 USD.

Poniższy wykres BTC / TUSD na Binance ilustruje anomalny trade, który miał miejsce 17 listopada, kiedy cena bitcoina wynosiła 16 600 USD. Knot świecy wyrósł do 82 000 USD w ciągu 1-godzinnego okna czasowego, powracając do pierwotnej ceny natychmiast po jego zamknięciu.

82 000 USD za jednego bitcoina
źródło: Binance

Inne pary handlowe bitcoina, włączając w to pary z USDC, DAI i USDT, nie zostały dotknięte nagłym wzrostem ceny rynkowej.

To już nie pierwszy raz

Niektórzy analitycy twierdzą, że transakcja była prawdopodobnie wynikiem błędu interfejsu giełdy. Świadczy o tym stabilny wolumen obrotu w momencie realizacji transakcji. Gdyby w grę miał wschodzić czynnik błędu po stronie człowieka, doszłoby zapewne do uruchomiania lawiny zleceń jeszcze zanim cena dotarłaby do poziomu 82 000 USD za jednego bitcoina. Binance rejestrowała w przeszłości podobne zdarzenia, które również zostały przypisane błędowi, który wynikał najprawdopodobniej z usterki na giełdzie.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze