Wszystkie oczy na wieloryby z Bitfinex | Czy cena bitcoina spadnie?

Dyrektor generalny CryptoQuant, Ki Young Ju, wydał ostrzeżenie dla traderów kryptowalut odnośnie zbliżającego się, potencjalnego spadku ceny bitcoina.

Znaczny wzrost wpływów BTC na giełdy

Szef platformy kryptowalutowej dostrzega znaczny wzrost napływu bitcoinów na giełdy, co wydaje się być oznaką, że inwestorzy szykują się do sprzedaży swoich BTC.

„Jedną rzeczą, która sprawia, że martwię się o BTC, jest poziom wpływów na giełdy. Ostatnio na giełdy wpływa wiele bitcoinów, ale wolumen obrotu jest nadal stosunkowo niski. BTC potrzebuje większego wolumenu obrotu, aby strawić rosnący wymiar wpływów środków na giełdy”.

Analityk zaleca również, aby uważnie obserwować aktywność wielorybów na giełdzie Bitfinex:

„Jeśli zrzut się powtórzy, może pochodzić od Bitfinex. Większość giełd przetrawiła większość wpływów BTC po spadku, z wyjątkiem Bitfinex. Wszystkie oczy skierowane są na wieloryby Finex.

Ki udostępnił również graf od Whale Panda, który pokazuje, w jaki sposób traderzy na Bitfinex układają krótkie pozycje.

„Ktoś buduje dużą krótką pozycję na Bitfinex. W ciągu ostatnich kilku godzin dodano 7500 BTC w shortach w porównaniu do 1500 BTC w pozycjach długich [nastawionych na kupno – przyp. red.].”

A jeśli to tylko blef…?

Chociaż Ki Young Ju obawia się o potencjalne skutki aktywności wielorybów, ekonomista i analityk kryptowalut Alex Krüger twierdzi, że rosnąca liczba pozycji krótkich na Bitfinex może być jedynie blefem mającym na celu przestraszenie traderów i zapoczątkowanie ogromnego short squeeze’u.

„Pytanie brzmi, czy ta krótka pozycja jest naprawdę krótka […]. Szanse bardzo niskie, to gra arbitrażowa”.

Short squeeze ma miejsce, gdy inwestorzy, którzy obstawiają, że cena aktywa spadnie, pozostając w pozycji krótkiej, są zmuszani do ich likwidacji za sprawą nagłego wzrostu ceny. Zjawisko to zmusza sprzedających zajmujących krótkie pozycje do kupowania , aby uniknąć większych strat, co powoduje, że cena rośnie.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze