Willy Woo: 6-cyfrowa wycena bitcoina jest praktycznie pewna

15 459

Znany i ceniony analityk on-chain Willy Woo twierdzi, że po niedawnym wzroście w zakresie akumulacji, hossa na bitcoinie może przedłużyć się o kolejny rok.

Podczas wywiadu dla „Bitcoin Fundamentals”, którego gospodarzem jest Preston Pysh, Woo zauważył, że długoterminowy wymiar akumulacji BTC jest bardziej zasobny niż kiedykolwiek wcześniej, szczególnie w porównaniu z poprzednimi cyklami byka.

Woo powiedział, że znaczący udział inwestorów o wysokiej wartości netto jest pozytywnym sygnałem dla perspektyw cenowych bitcoina, wywierając znaczną presję zakupową na BTC, która – w dłuższej perspektywie – może ulec przedłużeniu.

Według Woo poprzednia generacja posiadaczy bitcoinów została zastąpiona w czwartym kwartale ubiegłego roku „nabywcami o wysokiej wartości netto”, co spowodowało wzrost ceny:

„[tymi inwestorami] były osoby o wysokiej wartości netto, które kupowały znaczące [kwoty], na przykład 1 milion dolarów ekspozycji na raz. Nie zajmowali się zatem handlem detalicznym, a kupowali, kupowali i kupowali.”

Woo zakłada, że nowe pokolenie inwestorów spowoduje, że cena bitcoina przekroczy 100 000 USD:

„Jesteśmy w tym momencie, w którym wszyscy nowi uczestnicy rynku, którzy kupili w pierwszej połowie tego roku, są teraz długoterminowymi posiadaczami i znajdują się na szczycie. Zapewniają blokadę, która jest niezbędna, aby doprowadzić nas do sześciocyfrowego [poziomu] ceny.”

Jeśli chodzi o czas, w którym scenariusz 100 000 USD za 1 bitcoina miałby się ziścić, Woo przytoczył dane on-chain, które wskazują na to, że zwyżkowy cykl bitcoina przedłuża się o kolejny rok, a cena osiągnie sześciocyfrowy poziom w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Analityk powiedział, że przed półmetkiem przyszłego roku „prawie na pewno” nastąpi 50% wzrost ceny. Woo nie wykluczył, że mogłoby do tego dojść „prawdopodobnie znacznie wcześniej” – jeszcze przed końcem 2021 roku.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze