Wieloryby bitcoin kupiły dołek… A Ty?

7 714

Dane pokazują, że wieloryby bitcoin kupiły dołek. Z giełd wypłynęło blisko 1,2 miliarda dolarów. Wygląda na to, że grube ryby nie mają najmniejszej ochoty na sprzedaż. Tylko w tym tygodniu liczba BTC przechowywanych w giełdowych portfelach diametralnie spadła…

Znak byka… ekhm… wieloryba(?)

Podczas ostatniego weekendu z giełd kryptowalut wypłynęło ponad 100 000 BTC. Komentatorzy twierdzą, że to silny, byczy sygnał nadchodzących wzrostów. Dlaczego?

Analityka on-chain od CryptoQuant potwierdziła wczoraj dramatyczny odpływ środków z portfeli giełdowych. Miał on nastąpić tuż po tym, jak BTC stracił 1500 USD w ciągu zaledwie kilku minut.

Rezerwy giełdowe BTC nikną w oczach

Chwilę przed burzliwym weekendem, salda BTC na giełdach wyniosły około 2,49 mln BTC (29,2 mld USD). Niedługo potem spadły do 2,39 miliona BTC (28 miliardów dolarów) – najniższego poziomu, jaki kiedykolwiek zarejestrował CryptoQuant.

Według popularnego analityka Cole’a Garnera, zmiana ta jest kolejną wskazówką, że ogólne nastroje wśród inwestorów są niezwykle optymistyczne.

„Ilość #Bitcoinów przechowywanych na giełdach właśnie spadła z przepaści” – napisał Garner dziś na Twitterze.

„Stało się to dwa dni temu – wieloryby bitcoin wkupiły dołek. $ BTC wypływające z giełd jest * bycze * ”.

Malejąca liczba monet przechowywanych na giełdach sugeruje, że inwestorzy planują trzymać BTC, a nie sprzedawać lub handlować nim w krótkim okresie czasu. Garner zgadza się z tym w zupełności:

„Jedynym powodem, dla którego warto zabrać je z giełdy, jest to, że nie zamierzasz ich sprzedawać w najbliższym czasie”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze