Tym razem jest inaczej. Kupię BTC, gdy…

Wśród części społeczności kryptowalut żyje przekonanie, że „tym razem jest inaczej”… Tymczasem…

Biorąc pod uwagę wszystkie te perspektywy (obecne i przeszłe – z lat 2011, 2013, 2017), można by wyciągnąć wykres bitcoina i porównać go z dzisiejszym. Inwestorzy „robią to samo” – mówią lojaliści BTC, podkreślając tym samym, że cena bitcoina znajduje się najprawdopodobniej w przedsionku do dalszych wzrostów.

statista
źródło: Statista

Clem Chambers, szef portalu o ADVFN, wyraził niedawno swoje stanowisko w sprawie obecnej sytuacji rynkowej. Rzucił też trochę światła na krótkoterminowe i długoterminowe ruchy, których można spodziewać się na bitcoinie:

„Każde pęknięcie bańki wygląda dokładnie tak samo jak poprzednie. Możesz to sprawdzić. To ta sama fala. Za każdym razem jest to cykl czteroletni. Oto znowu, spada i spadnie do znacznie poniżej 20 000 USD, a może nawet poniżej 10 000 USD. Kiedy tak się stanie, znowu zacznę kupować”.

Według Chambersa, inwestorzy długoterminowi nie powinni brać odwetu na każdą drobną zmienność na rynku. Zamiast tego mogliby wykorzystać to jako okazję do zakupu po obniżonej cenie. Chociaż Chambers wierzy w zwyżkowy rajd na rynku kryptowalut w dłuższej perspektywie, korekta jest nieuchronna (krótkoterminowa).

Oprócz tego Chambers poręczył nawet za bitcoina w porównaniu z jego konkurencyjną kryptowalutą, ethereum:

„Możesz zaufać bitcoinowi, ponieważ nie ma komu ufać. To tylko krypto anarchia. To anarchokapitalizm, który ma być potężny, użyteczny i interesujący. Bitcoin pokazuje, że tak jest, ma też swoje wady i ograniczenia. Ufam Bitcoinowi.”

Wyraził wątpliwości co do kolejnych aktualizacji ETH, które jego zdaniem mogą, ale nie muszą, spełnić pokładane w nich nadzieje i oczekiwania.

Zapytany o prognozy cenowe BTC, zarówno na koniec tego roku, jak i najbliższą przyszłość (od 3 do 5 lat), stwierdził:

„13 000 $ i 120 000 $ (odpowiednio). Możesz wejść na ADVFN i wyciągnąć wykres bitcoin z 2017 roku i porównać go z dzisiejszym wykresem. Robią dokładnie to samo”.

Ponadto, zgodnie z najnowszymi informacjami dostarczonymi przez Santiment, dotyczącymi podaży bitcoinów na giełdach kryptowalut,

zmniejsza to szanse na jakąkolwiek dużą wyprzedaż w przyszłości i zwiększa szanse na ewentualne wzrosty.

Lex Moskovski, CIO w Moskovski Capital, namalował zupełnie inny obraz:

Czy inwestorzy instytucjonalni nadal zachowują ostrożność, jeśli chodzi o bitcoin? Tak to wygląda.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze