Transfer 60 000 BTC o wartości 641 mln USD | Ile wyniosły opłaty?

12 608

Uwagę traderów przyciągnęła dziś ogromny transfer BTC z udziałem jednego z największych portfeli w branży. Z 10-tego, co do wielkości, portfela Bitcoin, przetransferowano 60 000 BTC o wartości 641 milionów dolarów. Opłata transakcyjna wyniosła 14,50 dolarów.

źródło: blockchain.info

Gigantyczny transfer BTC

Transakcję zauważył po raz pierwszy przez Bitcoin Block Bot, który jest zautomatyzowanym narzędziem do śledzenia łańcucha bloków.

Według najnowszych danych eksploratora bloków, za transferem stoi prawdopodobnie giełda kryptowalut Bitfinex, która przenosi środki do i z zimnego portfela.

BitInfoCharts pokazuje, że portfel wysyłający, który został utworzony w sierpniu 2019 r., zaczął odbierać i wysyłać ogromne ilości bitcoinów w lutym 2020 r. Niedługo potem stał się dziesiątym co do wielkości portfelem BTC . W chwili obecnej portfel ten jest 12-stym najbogatszym portfelem BTC.

Powyższa transakcja BTC miała miejsce w momencie, gdy Bitcoin przeżywał poważną korektę. Według TradingView, w chwili przygotowywania niniejszej publikacji, bitcoin kosztuje 10 353 USD, co oznacza spadek o prawie 17% w porównaniu z poziomem 12 359 USD z 2020 r.

transfer BTC
wykres BTC USD od TradingView

Wieloryby Ethereum również są aktywne

Whale Alert wyśledził cztery duże transakcje ETH, z których największa przeniosła 200 000 o wartości 77,7 mln USD między dwoma nieznanymi portfelami. Wydaje się, że żadna z monet nie zmierza na żadną giełdę kryptowalut, gdzie mogłaby zostać sprzedana za gotówkę.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze