Prawdziwy powód, dla którego ludzie sprzedają kryptowaluty

Caitlin Long ujawnia „prawdziwy powód”, dla którego ludzie sprzedają kryptowaluty…

„Rynki mogą teraz bezpiecznie przewidywać, że ceny bitcoina i innych kryptowalut będą prawdopodobnie wykazywać wysoką korelację z rynkami kredytowymi” – stwierdziła Long.

Informacje ważniejsze, niż szum wokół sprawy Binance i tweetów Elona Muska?

Założycielka i dyrektor generalna Avanti Financial twierdzi, że niedawne doniesienia od Tether na temat rezerw stablecoina mogły przyczynić się do ubiegłotygodniowej wyprzedaży na rynku altcoinów.

W serii sobotnich tweetów Caitlin Long stwierdziła, że ​​podział rezerw Tether (USDT) w Tether Holdings Limited nie został zainwestowany w „krótkoterminowe, płynne papiery wartościowe o niższym ryzyku”, ale raczej w aktywa kredytowe „nie wiadomo-jakiej jakości”. Dyrektor generalny Avanti stwierdziła, że inwestorzy mogli czuć się zmuszeni do sprzedaży innych kryptowalut, aby zmniejszyć całkowitą ekspozycję na ryzyko, biorąc pod uwagę, że stablecoin – zajmujący szóste miejsce z kapitalizacją rynkową wynoszącą 58 miliardów dolarów – może potencjalnie sprowadzić notowania innych tokenów w dół w ramach korekty na rynku kredytowym.

„Jeśli Tether pozostanie de facto kredytowym funduszem hedgingowym, inwestując w ten sposób rezerwy, rynki mogą teraz bezpiecznie przewidzieć, że ceny bitcoina i innych kryptowalut będą prawdopodobnie wykazywać wysoką korelację z rynkami kredytowymi” napisała Long.

Dodała, że władze mogą nadal zdecydować się na rozprawienie się ze stablecoinami po całkowitym rozbiciu rezerw Tether, aczkolwiek stwierdziłą, że branża kryptowalut może skorzystać na przejrzystości regulacyjnej:

„Jedną z najlepszych rzeczy dla branży w chwili obecnej byłoby zapewnienie stablecoinom zgodności z amerykańskimi organami regulacyjnymi, zwłaszcza Fed i SEC. Stablecoiny są bardzo ważnymi pomostami między kryptowalutami a dolarem amerykańskim”.

„Spadki byłyby całkowicie mozliwe do uniknięcia”, gdyby…

Według raportu Tether Holdings Limited, 75,85% zabezpieczenia USDT stanowią środki pieniężne i ich ekwiwalenty, przy czym papiery komercyjne stanowią 65,39% tej kategorii. Long twierdzi, że wszelkie potencjalne spadki na rynkach „byłyby całkowicie możliwe do uniknięcia”, gdyby Tether zainwestował więcej w bony skarbowe – tylko 2,94% całkowitej sumy środków pieniężnych, ekwiwalentów gotówki, innych depozytów krótkoterminowych i papierów komercyjnych – zamiast aktywów o pozornie wyższym ryzyku.

Komentarze Pani prezes pojawiły się po tym, jak cena bitcoina (BTC) spadła poniżej 46 000 USD. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena BTC spadła już do poziomu 44 300 USD, co jest równoznaczne z ponad 20% spadkiem w ciągu ostatnich 7 dni.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze