Około 70 miliardów dolarów zainwestowanych w Bitcoin w ciągu ostatnich 30 dni

3 971

Dane opublikowane niedawno przez Glassnode wskazują, że w ciągu ostatniego miesiąca Bitcoin odnotował wpływy pieniężne porównywalne z wartością kapitalizacji rynkowej BTC między wrześniem 2017 a początkiem 2019 roku.

Założyciel i dyrektor Glassnode, Rafael Schultze-Kraft, udostępnił na Twitterze dane o znacznych napływach kapitału, jakich doświadczyła sieć Bitcoina w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego.

Około 70 miliardów dolarów zainwestowanych w Bitcoin w ciągu ostatnich 30 dni

Rafael Schultze-Kraft napisał na Twitterze, że w ciągu ostatnich 30 dni napływ kapitału z instytucji finansowych do Bitcoin osiągnął oszałamiającą sumę 70 miliardów dolarów w inwestycjach (według oszacowania na podstawie zrealizowanej kapitalizacji rynkowej).

Schultze-Kraft podkreślił, że jest to podobne do całkowitej wartości kapitalizacji rynkowej Bitcoin z września 2017 r. i zimy 2019 r. W grudniu 2017 r. Bitcoin osiągnął swój poprzedni rekord wszech czasów nieco poniżej 20 000 USD, kiedy w ciągu zaledwie kilku miesięcy wzrósł z poziomu 7 000 USD. Szum wokół kryptowaluty był wówczas znaczący i wielu inwestorów detalicznych podążało za bitcoinową modą.

Tyler Winklevoss: Zainteresowanie instytucjonalne Bitcoinem rośnie

Jeden z bliźniaków i współzałożyciel giełdy kryptowalut Gemini, Tyler Winklevoss, uważa, że ostatnio gwałtownie wzrosła fala zainteresowania instytucji finansowych Bitcoinem.

W niedawnym tweecie Tyler wspomniał o dużej liczbie zarządzających funduszami hedgingowymi i innych inwestorach którzy pytali go o Bitcoin. Zdaniem Winklevossa – nawet najbardziej konserwatywni z nich – martwią się perspektywami dolara amerykańskiego i chcą wiedzieć, jak Bitcoin może pomóż im zaoszczędzić pieniądze przed dewaluacją.

„Liczba zarządzających funduszami i inwestorów, z którymi ostatnio rozmawiałem o Bitcoinie, nigdy wcześniej nie była większa. Nawet najbardziej konserwatywni z nich martwią się o przyszłość dolara. Wszyscy chcą się nauczyć, […] jak ochronić siebie i swoje fundusze.”

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze