Ogromny transfer BTC | Wieloryb zrzuca 386 mln dolarów w bitcoin

Ogromny transfer BTC. Anonimowy podmiot przesłał 22 816 BTC o wartości 386 milionów dolarów za opłatą w wysokości zaledwie 14,83 dolarów.

Transfer został zauważony po raz pierwszy przez zautomatyzowane narzędzie Bitcoin Block Bot.

transfer bitcoin
źródło: Blockchain.com

Według najnowszych danych z eksploratora bloków, wieloryb przeniósł BTC do trzech oddzielnych portfeli. Jeden portfel, łącznie 18 transakcjami przyjął 1370 BTC. Inny portfel, za pośrednictwem łącznie czterech transakcji zaksięgował 21 446 BTC. W wyniku dwóch transakcji, na trzeci adres przesłano w dwóch transakcjach mniej niż jeden BTC.

Tajemniczy portfel jednym z największych w historii

BitInfoCharts ujawnia, że ​​wieloryb stworzył nowy adres dokładnie 28 października. Tego samego dnia okazało się, że stał się 112 najbogatszym portfelem na świecie. 25 listopada na adres wpływały kolejne bitcoiny, wynosząc portfel na 31 miejsce w rankingu najbardziej zasobnych adresów.

Wspomniany wieloryb może być depozytariuszem lub instytucją zarządzającą aktywami kryptograficznymi w imieniu swoich klientów. Duży podmiot może również przenosić BTC na wiele adresów ze względów bezpieczeństwa.

Coraz więcej wielorybów

Ostatnio daje o sobie znać coraz więcej bitcoinowych wielorybów. W ciągu ostatnich 48 godzin, najbardziej zasobne portfele wprawiły w ruch łącznie 13734 BTC o wartości 231 milionów dolarów. Dodając wspomnianą powyżej ogromną transakcję BTC, wieloryby przeniosły w ciągu ostatnich dwóch dni łącznie 36550 BTC o wartości 617 milionów dolarów.

Pięć z transakcji obejmowało transfery ogromnych kwot BTC z giełd kryptowalut do nieznanych portfeli. Dwie transakcje przeniosły BTC z nieznanych portfeli na giełdy kryptowalut, a dwie dodatkowe transakcje przeprowadziły BTC między giełdami.

W międzyczasie, w wyniku jednej transakcji, przeniesiono BTC z usługi płatniczej do nieznanego portfela. W innej transakcji przeniesiono BTC z adresu operatora płatności do depozytariusza kryptowalut.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze