Milion złotych za 1 bitcoina jeszcze w grudniu 2021?

Willy Woo twierdzi, że do końca hossy na bitcoinie jeszcze daleka droga…

Najnowsze komentarze Woo na temat ceny btcoina padły podczas niedawnego wywiadu z Brettem Messingiem, prezesem i dyrektorem operacyjnym SkyBridge w ramch SALT Talks. Wywiad został opublikowany 29 kwietnia na kanale SALT na YouTube.

Oto, co powiedział Willy Woo o uczestnikach aktualnego, bitcoinowego wyścigu byków:

„Widzimy przepływ netto monet od uczestników, którzy tradycyjnie mniej lub bardziej spekulowali lub kupowali w perspektywie krótkoterminowej, a następnie sprzedali – może są jak traderzy, którzy handlują altcoinami i wychodzą z nich – ale zasadniczo ci nowi ludzie… po prostu kupują i trzymają monety. To, że nastąpiła silna fala zakupów było bardzo ważnym czynnikiem napędzającym tę hossę…

Wiele mówiło się o inwestycjach instytucjonalnych. To prawda. Ale myślę też, że wielu zamożnych inwestorów robi jednorazowe zakupy, np. za 1 milion dolarów. W pierwszych dwóch miesiącach 2021 r. ten trend był bardzo wyraźnie widoczny”.

Jeśli chodzi o prognozy cenowe dla bitcoina na koniec tego cyklu hossy, Willy Woo stwierdził:

„Wydaje się, że we wszystkich poprzednich cyklach, byczy impuls przejawiał się w szalonych wzrostach. Ostatnim był rok 2017, cena poszybowała wówczas z 1000 do 20 000 dolarów. Cykl kończy się zwykle wraz z ostatnim kwartałem, a zatem – również i tym razem – około grudnia.

[…] a zatem w grudniu, [na podstawie] mojego modelu: cena może wylądować w przedziale od 300 000 do 400 000 dolarów, a może nawet wyżej. W pierwszej kolejności musimy jednak zobaczyć, jak będzie zachowywać się w ciągu następnych sześciu miesięcy.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze