Michael Saylor: Czas to pieniądz!

Dyrektor generalny firmy MicroStrategy, firmy z sektora business intelligence notowanej na Nasdaq wyznał, że postrzega bitcoin jako „jedyną w swoim rodzaju” transformację, w której instrumenty FIAT są „szyfrowane i konwertowane na instrument cyfrowy”. Biznesmen sądzi, że najlepszym sposobem na wykorzystanie czasu i pieniędzy jest nic innego, jak inwestowanie w BTC.

W rozmowie prowadzonej przez Angelo Roblesa w ramach Family Office, Saylor przyznał, że postrzega BTC jako „najbardziej atrakcyjny sposób wykorzystania pieniędzy lub czasu”:

„Tak więc jednym z najbardziej atrakcyjnych sposobów na wykorzystanie pieniędzy lub czasu jest inwestowanie w bitcoin, ponieważ masz taką szansę raz w życiu, transformację jedną na 50 lat, w której wszystkie te 200 bilionów dolarów pieniędzy znajdujących się w analogowych instrumentach fiducjarnych jest szyfrowane i konwertowane do instrumentu cyfrowego […]”

Czas to pieniądz…

Saylor dodał, że „czas to pieniądz”. Inwestorzy powinni, jego zdaniem, zamienić swoje pieniądze na bitcoiny. Twierdzi, że czas spędzony na analizowaniu firm, nieruchomości, indeksów obligacji w określonych regionach jest „stratą czasu”, ponieważ kiedy inwestorzy w końcu zorientują się, jak to wszystko się potoczy, i tak zwrócą się ku bitcoinowi.

Kiedy już wiesz, jak to wszystko się kończy, jedyna opcja na wykorzystanie czasu to „Jak kupić więcej bitcoinów?” Weź wszystkie swoje pieniądze. Kup bitcoin. Następnie nie spiesz się, dowiedz się, jak pożyczyć pieniądze, aby kupić więcej bitcoinów, a następnie poświęć cały swój czas i dowiedz się, co możesz sprzedać, aby kupić bitcoin.

100 bilionów dolarów

Dyrektor generalny MicroStrategy podkreślił również kluczowe różnice między rynkiem akcji a bitcoinem. Odważnie bronił też swojego przekonania, że ​​wartość rynkowa bitcoina przekroczy w przyszłości 100 bilionów dolarów.

Podczas grudniowej rozmowy z Changpeng Zhao, szef MicroStrategy stwierdził, że aby stać się bezpiecznym aktywem typu safe haven i store of value, bitcoin musi ostatecznie przekształcić swoją starą narrację o byciu zmiennym, spekulacyjnym aktywem odpowiednim do zainwestowania 1% lub 2% swojego kapitału:

„Narracja spekulacyjna przeważała jeszcze przed marcem, aczkolwiek nie podoba się 99% inwestorów […]. Oni chcą czegoś innego. Chcą, żeby „Bitcoin był ostatecznym, długoterminowym aktywem rezerwowym. Jest to bezpieczne aktywo zaprojektowane tak, aby przewyższało złoto we wszystkich aspektach instrumentów […], które są store of value. A jeśli przechodzę od jednego do drugiego, to nie mówię o uzyskaniu 1% pieniędzy od 1% inwestorów. Mówię o uzyskaniu 50% pieniędzy od 100% inwestorów”.

MicroStrategy zainwestowało, jak do tej pory, ponad 2,2 miliarda dolarów w bitcoiny. Firma posiada oficjalnie 91 326 BTC. Według aktualnych cen są one warte ponad 5 miliardów dolarów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze