Kryptowaluty ostro w dół | Dzień jak co dzień w krypto?

26 709

Jeżeli ktoś z Was narzekał ostatnio na nudę na wykresach kryptowalut, dziś zdecydowanie powinien się ożywić. Bitcoin zanurkował poniżej 50 000 USD. Wraz z BTC pod wodę zeszła praktycznie cała reszta rynku.

Jeżeli obudziłeś się dziś rano i spojrzałeś na wykresy ceny kryptowalut, bardzo prawdopodobne, że przecierałeś oczy ze zdumienia. Praktycznie wszystkie rynki zanotowały dwucyfrowe spadki.

Rynki w dół

Dzisiejsza noc przyniosła na rynku kryptowalut falę spadków, która spowodowała, że wyparowało z niego ponad miliard dolarów. Cena zaczęła nurkować już w piątek (03-12-21). W okolicach godziny 22 niedźwiedzie podjęły pierwsze, dynamiczne próby sprowadzenia kursu króla kryptowalut poniżej psychologicznego poziomu 50 000 USD. Udało się to dziś rano (sobota, 04-12-21). W chwili przygotowywania niniejszej publikacji cena bitcoina znajdowała się na poziomie 44 200 USD, co było równoznaczne z blisko 17% spadku w ciągu ostatnich 24 godzin:

BTC/USD (interwał 1H); źródło: link

Spadek cen doprowadził do likwidacji pozycji długich w wymiarze przekraczającym na samym bitcoinie około 577 milionów dolarów. To największy poziom likwidacji na rynku bitcoina, z którym mieliśmy do czynienia od początku września. Według danych coinglass, w chwili pisania tego tekstu rynek aktywów cyfrowych doświadczył likwidacji na poziomie przekraczającym 1,25 miliarda dolarów:

źródło: link

Razem z bitcoinem zanurkowały praktycznie wszystkie aktywa cyfrowe

Rynek kryptowalut świeci na czerwono. Ceny praktycznie wszystkich altcoinów i tokenów odnotowały spadki bliskie 20%:

spadki cen kryptowalut
źródło: link

Spadek bitcoina wydaje się korelować z rynkiem akcji. NASDAQ zakończył dziś notowania w stanie głębokiej czerwieni, z blisko 2% spadkiem po bardzo złym tygodniu.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze