Korelacja BTC z akcjami nieszczególnie dobra dla kryptowaluty

2 079

Dostawca danych analitycznych Santiment napisał na Twitterze, że w tej chwili korelacja między kursem wymiany bitcoina a tradycyjnym rynkiem akcji jest wyższa niż norma historyczna.

Bitcoin potrzebuje ujemnej korelacji z akcjami

Podczas gdy obecna korelacja bitcoin-akcje pozostaje wysoka, analitycy Santiment napisali na Twitterze, że wzrost ceny bitcoina zbiegł się z ujemną korelacją w grudniu 2020 roku.

Największa na świecie kryptowaluta pod względem wartości kapitalizacji rynkowej zaczęła wówczas rosnąć z poziomu 19 100 USD i przekroczyła rekord wyceny z końca 2017 r. na poziomie 20 000 USD. 4 stycznia 2021 r. kurs BTC/ USD przekroczył poziom 34 227 USD. 10 stycznia osiągnął wartość 40 883 USD, po czym notował kolejne, rekordowe maksima.

Ostatnie ATH dla bitcoina to przekroczenie granicy 58 000 USD, a następnie korekta, przy czym wymiar wartości BTC jest teraz o około 10 000 USD niższy.

Odpływ BTC z giełd pozostaje na wysokim poziomie

Popularny analityk kryptowalut Michael van de Poppe (znany również jako „Crypto Michael”) napisał, że pomimo obecnej korekty na rynku BTC, użytkownicy i instytucje finansowe kupują kryptowalutę i wycofują ją z giełd do zimnych portfeli.

Według opublikowanego przez niego wykresu Glassnode, odpływ BTC z platform handlowych pozostaje wysoki:

Jednakże, wg Glassnode, zasoby bitcoin na Binance wzrosły o 38 procent od marca 2020 roku i zwiększyły się również do 2021 roku, podczas gdy Coinbase i inne giełdy odnotowały masowe wypłaty.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze