Kontrakty warte 7,4 miliarda dolarów wciąż liczą na BTC za 20 000 USD

2 231

Rekordowe kontrakty futures na bitcoiny o wartości 7,4 miliarda dolarów wskazują, że inwestorzy futures nadal liczą na BTC za 20 000 USD.

Cena bitcoina (BTC) nie przebiła w tym tygodniu poziomu 20000 USD. Na ścieżce do 19 484 USD padło jednak kilka rekordów związanych z wolumenem. Jednym z osiągnięć, które okazały się najbardziej godne uwagi, była liczba otwartych kontraktów terminowych na bitcoina na poziomie 7,4 miliarda USD na giełdach instrumentów pochodnych.

btc za 20 000 USD futures open interest
źródło: Skew

W ciągu ostatnich 6 miesięcy nastąpił w tym aspekcie wzrost o 110%. Warto również zauważyć, że Chicago Mercantile Exchange (CME) hostuje obecnie ponad 1,1 miliarda USD takich kontraktów. Dane te są niepodważalnym dowodem rosnącego udziału instytucji w rynkach BTC.

Wolumen poszybował do nowych szczytów. Czy cena BTC podąży za nim?

24 listopada, całkowity wolumen rynku kryptowalut również osiągnął rekordowy poziom. Niektórzy inwestorzy mogą wywnioskować, że to hossa, ale należy pamiętać, że każda transakcja składa się z działań kupującego i sprzedającego. Jak zatem wejście dużych sprzedawców można traktować jako czynnik pro wzrostowy? z

wolumen bitcoin
dzienny wolumen kryptowalut; źródło: tutaj

Całkowity wolumen na każdej giełdzie spot osiągnął w tym tygodniu 285 miliardów dolarów. Zawsze istnieje możliwość, że niektóre z tych giełd zawyżały swoje wolumeny. Mimo to 285 miliardów dolarów oznacza wzrost o 11% w porównaniu ze szczytem z 13 marca.

Rynki opcji Bitcoin również ustanowiły wczoraj nowy rekord liczby otwartych pozycji. Opcje to rodzaj umowy, w której kupujący płaci z góry za kupno lub sprzedaż po z góry ustalonej cenie w przyszłości.

Zwróćmy uwagę, że obecny open interest BTC w wysokości 5 miliardów dolarów stanowi 316% wzrost w porównaniu z poziomem 1,2 miliarda dolarów z zaledwie sześć miesięcy temu. Mimo że obejmuje to zarówno opcje kupna, jak i sprzedaży. Ten imponujący wzrost płynności jest bez wątpienia pozytywnym sygnałem.

Opcje a BTC za 20 000 USD

Więcej otwartych pozycji zwraca uwagę na otwarte drzwi dla większych klientów instytucjonalnych. Aby lepiej ocenić, jak profesjonalni traderzy estymują prawdopodobieństwo kontynuacji obecnej hossy, warto przeanalizować wskaźnik 25% delta od skew.

Dodatnie 25% delta wskazuje, że opcje sprzedaży kosztują więcej niż podobne opcje kupna, co odpowiada na negatywny nastrój. Z drugiej strony, wskazanie na poziomie ujemnym sugeruje sentyment byka.

btc za 20 000 USD
25% delta skew dla 1-miesięcznych opcji BTC; źródło: Skew

Diagnoza: Rynek jest zdrowy

Powyższy wykres pokazuje, że wynik z 24 listopada na poziomie -27,5%, praktycznie dorównuje najniższemu poziomowi w historii. Bezsprzecznie jest to wyjątkowo byczy sygnał na przyszłość.

Dlatego, mimo że poziom 20 000 USD nie został jeszcze przekroczony, istnieje wystarczający powód, aby świętować zdrową kondycję rynku bez oznak nadmiernego lewarowania lub zmniejszonego zainteresowania inwestorów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze