Kiedy sprzedać bitcoina? Kiedy kupić? Oto są pytania…

Kiedy cena Bitcoina rosła, większość traderów nie mogła oderwać wzroku od wykresu. Cena wzrosła z 17 000 USD, aż do 19 000 USD (i z powrotem). Kiedy sprzedać bitcoina? Kiedy kupić? Czy ci, którzy ostatnio sprzedali, postąpili słusznie? Dlaczego tak trudno określić, kiedy jest właściwy czas na sprzedaż?

Kiedy sprzedać bitcoina?

Traderzy, którzy czekali ponad 3 lata od historycznego bull runu w 2017 roku, mogli mieć twardy orzech do zgryzienia. Inni, którzy kupili BTC w pohalvingowym dołku, czekali na szczyt nieco ponad 6 miesięcy.

Chociaż pojawiają się opinie, że cena wzrośnie do 50 000 USD, a nawet 100 000 USD, inwestorzy opierają prognozę ceny Bitcoina na poprzednim ATH wynoszącym 20 000 USD. Kryptowaluta „hodlowana” przez ponad 52 tygodnie, poruszała się w szybszym tempie. Według danych whalemap.io, aktywność hodlerów znacznie wzrosła powyżej ceny 19 000 USD:

Kiedy sprzedać bitcoina
źródło: whalemap

Umysł potrafi płatać figle

Bitcoiny powyżej poziomu 12 000 USD są aktualnie w statucie newydanych i nawet przy obecnym poziomie cen, te trzymane w portfelach zostały kupione po cenie powyżej 12 000 USD. Najlepszy czas na sprzedaż można planować na podstawie mapy niewydanych bitcoinów. Dużo zależy jednak to od tego, na czym opieramy swoje szacunki. Oto kilka faktów, które należy wziąć pod uwagę przed oparciem szacunków na poziomie cen.

Bardzo prawdopodobne, że w Twojej głowie zakodowana jest jakaś określona wartość, w kierunku której miałaby zmierzać cena bitcoina. Na takie wyobrażenie duży wpływ mają liczby, które widzisz na wykresach i w narracjach „kryptowalutowych influencerów”, na przykład na Twitterze.

To, że bitcoin osiągnie daną wartość, którą ktoś określił w ramach chociażby mocno dyskutowanej analizy technicznej nie oznacza wcale, że utrzyma się w ciągu kolejnych kilku tygodni. Trendy lub wzorce, które zidentyfikujesz, są cały czas w toku. Po drodze występuje zwykle kilka znaczących kotwic, na których można oprzeć swoje prognozy. Wśród nich można wymienić podaż, zmienność i 200-dniową średnią kroczącą.

Poza tym analitycy on-chain, tacy jak Willy Woo, przewidzieli krótką korektę przed kontynuacją wzrostu:

Willy Woo i bitcoinowy Black Friday

W swojej najnowszej prognozie ceny Bitcoina wykres Willy’ego Woo przekonywał traderów, aby zaczekali przed zainwestowaniem dodatkowego kapitału, ponieważ spodziewany jest spadek ceny. Inne metryki i wskaźniki, które sygnalizują, że dany składnik aktywów podlega korekcie, opierają się na założeniu, że poprzednia cena była „uczciwa”, a do bieżącej dodano premię. Trudno jednak o wykazanie „godziwej” wartości aktywa, które jest z nami dopiero 10 lat… Trudno zatem określić bazowy poziom, na którym można by opierać jakiekolwiek szacunki. Nowe wzorce i nowe szczyty są osiągane bowiem co kilka cykli.

Wyprzedaż po lokalnym ATH może być sygnałem, że niedźwiedzie przejmują kontrolę. Są tacy, którzy niedźwiedzie korekty pojmują w kategoriach szansy i obdarowują je „szczerym uczuciem”:

„Nauczyłem się kochać niedźwiedzie. Sprzedają nam swoje Bitcoiny. Uwielbiam niedźwiedzie od marca, kwietnia, maja i czerwca tak samo, jak kocham niedźwiedzie w listopadzie. Niedźwiedzie stwarzają możliwości bogactwa dla wielu pokoleń. Powinniśmy płacić niedźwiedziom za ich usługi dla ludzkości. Mam nadzieję, że kochasz niedźwiedzie, gdy widzisz, jak nadchodzą.”

Według King Cobie sprzedaż po aktualnej cenie może być przedwczesna:

Kiedy pytasz sam siebie o to, kiedy sprzedać bitcoina powinieneś pamiętać, że nie istnieje na to prosta odpowiedź. Jeśli musisz sprzedać, zrób to w sposób przemyślany. Sprzedaż w panice nigdy nie jest najlepszym rozwiązaniem dla Twojego portfela.

Potwierdzeniem powyższego może być aktualny powrót ceny BTC do poziomu powyżej 18 000 USD:

źródło: TradingView

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze