Jak się kupuje bitcoiny w dołku? Rzecz o 467 mln USD w USDT zdeponowanych w ciągu jednej godziny

7 505

CIO Moskovski Capital udostępnił wykres dostarczony przez Glassnode, który pokazuje, jak kryptowalutowe wieloryby kupowały bitcoiny w dołku.

476 milionów dolarów w USDT zdeponowane w ciągu jednej godziny

Dane udostępnione przez firmę analityczną Glassnode pokazały, że wieloryby potrzebowały wczoraj zaledwie jednej godziny, aby zdeponować aż 476 milionów dolarów w USDT na giełdach cyfrowych w celu zakupu BTC.

Lex Moskovski skomentował, że ilekroć bitcoin spada wydaje się, że duzi inwestorzy zawsze znajdą pieniądze, aby go kupić.

648 milionów dolarów w w pozycjach long zostało zlikwidowanych, gdy Bitcoin spadł do 55 000 dolarów

Gdy największa kryptowaluta na świecie spadła w środę do poziomu 55 000 USD, likwidacji uległo wiele pozycji na giełdach kryptowalut o łącznej wartości 677 milionów USD.

Ponad 95 procent tych likwidacji (około 648 milionów dolarów) to transakcje long na bitcoina. Spadek BTC spowodował, że spadł wraz z nim cały rynek kryptowalut. Samo Ethereum spadło z poziomu 2100 USD do 1955 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze