Ilość BTC dostępnych do kupienia spada w zawrotnym tempie

Ilość BTC fizycznie dostępnych do kupienia nadal spada. W tej chwili nikt tak naprawdę nie chce sprzedawać, pomimo nowego, rekordowego poziomu ceny.

Niedawne badanie przeprowadzone przez firmę Glassnode ujawniło, że podaż bitcoinów nadal spada. Powodem ma być to, że inwestorzy stopniowo nabywają i gromadzą aktywa z zamiarem trzymania w dłuższej perspektywie.

Dane wskazują, że około 78% wydobytych bitcoinów jest zagubionych lub trzymanych. Glassnode dodaje, że pozostawia to mniej niż 4 miliony BTC do podziału między przyszłe podmioty wchodzące na rynek. Wśród potencjalnych zainteresowanych mogą znaleźć się PayPal, Square, firmy S&P500, fundusze ETF i tym podobne.

„Ponieważ ruch w sieci wysycha szybciej niż kiedykolwiek, różne znaki obiecują dalszy wzrost ceny BTC w przyszłości”.

Dokąd zmierza bitcoin?

Niedawny wzrost ceny BTC mógł być napędzany także przez traderów detalicznych. Nastroje inwestycyjne społeczności na Twitterze osiągnęły rekordowy poziom po ogłoszeniu, że Tesla kupiła w styczniu bitcoiny warte 1,5 miliarda dolarów.

Grayscale nadal powiększa swój Bitcoin Trust, a jego najnowszy tweet sugeruje, że aktywa zarządzane przez instytucjonalną firmę inwestycyjną osiągają rekordowy poziom ponad 33 miliardów dolarów:

Bitcoin Trust nadal zawiera lwią część wszystkich inwestycji Grayscale z 82% całkowitego AUM.

CoinShares potwierdza, że wolumeny obrotu produktami inwestycyjnymi BTC pozostają wysokie. W zeszłym tygodniu było to średnio 670 milionów dolarów dziennie. Stanowi to 5,4% całkowitego wolumenu handlu bitcoinem.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze