Górnicy i wieloryby BTC nadal gromadzą swoje zasoby

4 995

Analitycy giełdy kryptowalut Kraken sugerują, że momentum wzrostowe bitcoina doznaje w tym miesiącu sporego wsparcia ze strony ​​bitcoinowych górników i posiadaczy długoterminowych.

W raporcie zatytułowanym „Shocktober”, Kraken ujawnia różne dane wskazujące na to, że rynek spodziewa się w nadchodzących miesiącach kolejnej fali wzrostów. Trwająca akumulacja zasobów przez głównych górników BTC i wieloryby powoduje na rynku kryptowaluty szok podażowy, który napędza krótkoterminowy wzrost ceny.

Z drugiej strony, uczestnicy pul wydobywczych i drobni górnicy odnieśli zyski, przy czym ci drudzy są bardziej skłonni sprzedawać z powodu wahań rynkowych.

HODL „pełną gębą”

Analiza ruchu monet od długoterminowych posiadaczy bitcoinów wskazuje, że inwestorzy ci nie są aktualnie zainteresowani sprzedażą swoich monet.

Inny wskaźnik, BTC Hodl Waves, który dzieli sprzedaż bitcoinów według rodzaju posiadacza, unaocznia, że pierwsi nabywcy „starych monet” (bitcoinów, które były nieaktywne przez ponad sześć miesięcy) odnotowali wzrost ROI o 10,9%.

hodl waves 1

Dwa interesujące wzorce

Najwięksi górnicy BTC, tacy jak Riot, Marathon, Bitfarms, Argo i Hut8, utrzymują swoje zasoby nawet w trudnych warunkach rynkowych. Jako potwierdzenie powyższego posłużyć może Inny wskaźnik, podaż 0-hop, który odnosi się do adresów, które otrzymują nagrodę prosto z coinbase – pierwszej transakcji każdego nowego bloku:

PODAŻ BITCOINA

We wrześniu statystyki te wzrosły o około 50%. Duże firmy wydobywcze, które są obecnie skoncentrowane w dużej mierze na terenie USA, znajdują się w posiadaniu ponad 20,4 tys. bitcoinów, które najprawdopodobniej również nie zostaną upłynnione na rynku w najbliższej przyszłości.

Tak czy inaczej, drobni górnicy i dostawcy usług sprzedali część swoich zysków, co widać na podstawie podaży 1-hop. Ten wskaźnik ma na celu monitorowanie ich działań w ramach pul wydobywczych. Gdyby jednak ta tendencja miała się odwrócić, wywołałoby to jeszcze większy szok podażowy, w wyniku którego do końca roku rynek mógłby osiągnąć jeszcze wyższe ceny.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze