Gorączka Bitcoin | Orderbook na BitMEX-ie wypełniony po brzegi

Gorączka Bitcoin trwa w najlepsze. W ciągu ostatnich tygodni kryptowaluta wykazała znaczną presję na zakupy. Aktualnie dane pokazują niemałych rozmiarów tłok w zakresie oferty kupna/sprzedaży w bitcoinowym orderbooku na BitMEX. Są też inne czynniki, które mogą zwiastować wzrosty. Czas zmierzyć BTC temperaturę!

Gorączka Bitcoin | Ogromny popyt na zakupy

Jeden z aktywnych na Twitterze traderów bitcoina zwrócił uwagę, że BitMEXowy orderbook jest obecnie wypełniony ofertami aż po brzegi…

Na poniższym wykresie widać, jak kontrakty na BTC przechylają się wyraźnie na stronę kupna:

Co może oznaczać taki rozkład sił? Wygląda na to, że istnieje ogromny popyt na bitcoinowe kontrakty. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji kurs BTC utrzymuje się na poziomie 9000 USD:

wykres BTC USD od TradingView

Apetyt na bitcoin

Santiment, firma zajmująca się analizą blockchain zwróciła uwagę na to, że ich wskaźnik sentymentu jest „w przeważającej mierze dodatni”:

„[Twitter] jest nadal wyjątkowo pozytywnie nastawiony do halvingu w przyszłym tygodniu. Zasadniczo, gdy oczekiwania odnośnie wzrostów są wysoka, a wskaźnik jest znacznie powyżej zera – tak jak obecnie, istnieje znaczna presja kupna w chwilach małych i średnich obsunięć ceny”.

Powyższa opinia odnosi się do poniższego wykresu, który pokazuje, że wskaźniki Bitcoin Sentiment i Social Volume są blisko dwuletnich szczytów:

Co kryje się za popytem?

Wydaje się, że za wzrostem zakupowych nastrojów kryje się nadchodzący wielki krokami halving.

Google Trends wskazuje na paraboliczne zainteresowanie wyszukiwaniem hasła „bitcoin halving”, „bitcoin” oraz „kup bitcoin”. Fraza „bitcoin halving” stała się również bardzo popularna w silniku chińskiego Weibo, które ma ponad 400 milionów aktywnych użytkowników. Takie sygnały mogą sugerować, że za znacznym wzrostem zainteresowania bitcoinem stoi nic innego, jak halving.

Dan Morehead, założyciel i dyrektor generalny Pantera Capital, zajął się tym tematem w swoim kwietniowym newsletterze. Wyjaśnił, że na podstawie prostej analizy popytu i podaży sensowne jest zakładać, że kurs BTC wzrośnie właśnie po halvingu:

„Wydaje się rozsądne stwierdzenie, że jeśli podaż bitcoinów zmniejszy się o połowę, a wszystko inne będzie równe, cena powinna wzrosnąć. Większość górników sprzedaje swoje nagrody blokowe tak szybko, jak to możliwe. Potrzebują pieniędzy, aby zapłacić za energię, przestrzeń w centrum danych i kupić szybsze układy w niekończącym się wyścigu zbrojeń. Gdy liczba bitcoinów, które otrzymują, a tym samym sprzedaż, zostaje zmniejszona o połowę, to musi to mieć wpływ”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze