BATS walczy o zmianę decyzji dotyczącej funduszu inwestycyjnego braci Winklevoss

BATS – ogólnoświatowa giełda papierów wartościowych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych – nie składa broni. Wystosowała pismo do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) o rewizję decyzji, w której ta odrzuciła wniosek braci Winklevoss o utworzenie funduszy ETF Bitcoin.

Giełda powołuje się na jedną z regulacji SEC, która wskazuje szczegóły dotyczące procedury odwołania się od decyzji organu. Artykuł stanowi, iż z w/w ścieżki skorzystać może strona wobec której zastosowano decyzje odmowną lub osoba poszkodowana z tego tytułu. Należy wówczas złożyć wniosek do Komisji o rewizje wydania negatywnej odpowiedzi. Musi on być jednak poprzedzony odpowiednim zawiadomieniem, które giełda właśnie wystosowała.

„BATS zamierza dołączyć osobno wniosek o rewizję decyzji zgodnie z Rule 430(b)(2)”

– dodaje giełda w liście do SEC

 

Jak wynika zatem z kolejnego przepisu, w ciągu pięciu dni od złożenia zawiadomienia należy się spodziewać wydania przez BATS wniosku zawierającego przejrzyste i zwięzłe sformułowania dotyczące niezgodności, którym SEC ma się ponownie przyjrzeć. Nieodzowne jest również uzasadnienie dlaczego strona twierdzi, że konieczne jest wdrożenie tej procedury.

Z przytoczonego dokumentu wynika, że Komisja może „potwierdzić”, „odrzucić”, lub „modyfikować” poprzednie działania dot. kwestionowanej decyzji. Z tego względu nie jest jasne jak sprzeciw BATS zostanie odebrany. SEC, mimo zapewnienia drogi odwoławczej, ciągle zachowuje prawo do odrzucenia wniosku, co skutkowałoby podtrzymaniem decyzji. Taki scenariusz wydaje się najbardziej prawdopodobny.

 

MW.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze