Dziś wygasają kontrakty na opcje BTC o wartości 6 miliardów dolarów. Jak zareaguje rynek?

Dziś wygasają kontrakty na opcje BTC o wartości około 6 miliardów dolarów. To rekord, jeżeli chodzi o wymiar obrotu na tym rynku. Jak na to wydarzenie zareaguje kurs BTC/USD?

Analitycy sugerują, że rekordowe 6 miliardów dolarów na rynku opcji, które wygasają w dniu dzisiejszym, mogą zwiększyć krótkoterminową presję sprzedażową i zmienność na rynkach.

Opcje są podobne do kontraktów futures pod tym względem, że kontrakty na instrumenty pochodne dają inwestorom prawo, ale nie obowiązek, co do sprzedaży lub kupna aktywów za z góry określoną cenę.

Według danych platformy instrumentów pochodnych Bybt, poprzednie terminy wygaśnięcia na rynku kontraktów na opcje wpływały na cenę kryptowaluty dość znacząco. Dzisiejsze wydarzenie dotyczy kontraktów o wartości ponad 5,5 mld USD.

Rzut okiem na dane statystyczne

Ostatni piątek miesiąca był dla ceny króla kryptowalut dość znaczący. Według danych The Defiant, spadła ona o około 2% w skali tygodnia w porównaniu z tygodniami poprzedzającym piątki z ostatnich trzech miesięcy. Firma analityczna dodała że kolejne tygodnie przyniosły średnio 12% wzrost.

opcje BTC
źródło: thedefiant

Dane z Bybt wskazują natomiast, że 90% otwartych pozycji pochodzi z platformy instrumentów pochodnych Deribit, a poziom „maksymalnego progu bólu” (ang. max pain) wynosi 40 000 USD. Powyższa wartość odnosi się do całkowitej liczby kontraktów instrumentów pochodnych, które nie zostały jeszcze rozliczone. Max pain natomiast to cena, po której sprzedający opcje będą winni najmniej pieniędzy ich nabywcom.

„Cena Max Pain jest o ponad 10 000 niższa od aktualnej ceny BTC. To znak, że do piątku możemy mieć do czynienia ze zwiększoną presją na sprzedaż”.

Współzałożyciele platformy analitycznej Glassnode, @Jan&Yann dodali, że oczekiwania cenowe na kwiecień są dość wysokie:

Czy bitcoina czeka okres zwiększonej zmienności?

Analityk branżowy i inwestor Ran Neuner spodziewa się zwiększonej zmienności rynku:

„Dziś wygasają kontrakty terminowe o wartości 6 miliardów dolarów , a bitcoin utrzymał swoją pozycję! Sprzedający nie byli w stanie przełamać 50 000 USD […]! W ciągu najbliższych 4 dni możemy spodziewać się short squeeze’u. Wchodzę all in! Spodziewaj się ogromnej pompy na altach”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze