Nastroje na rynku instrumentów pochodnych a rokowania bitcoina

2 494

Wszystko może się zdarzyć. Takim zdaniem można by określić aktualny obraz sytuacji na rynkach instrumentów pochodnych bitcoina. Okazuje się, że profesjonalni traderzy w równym stopniu wyceniają opcje zarówno na wzrosty jak i spadek.

Długa, trudna, wyboista ścieżka na szczyt

Ostatnie dzienne zamknięcie bitcoina powyżej 45 000 USD miało miejsce 66 dni temu. Obecny poziom 39 200 USD zaobserwowano po raz pierwszy 7 stycznia 2021 r. 10 listopada 2021 cena BTC sięgnęła poziomu 69 000 USD.

Wszystko zaczęło się od odrzucenia wniosku o uruchomienie bitcoinowego funduszu giełdowego VanEck przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) w dniu 12 listopada 2020 r.

Prawie rok później, 10 listopada 2021 r., rynki kryptowalut osiągnęły rekordowo wysoką kapitalizację rynkową na poziomie 3,11 biliona dolarów, gdy inflacja w USA mierzona indeksem CPI osiągnęła 6,2%, czyli najwyższy poziom od 30 lat.

Inflacja miała również negatywne konsekwencje dla rynków ryzyka, co Rezerwa Federalna USA przyznała 30 listopada 2021 r. mówiąc, że inflacja jest czymś więcej niż tylko „przejściowym” problemem i zasugerowała, że ​​jej zmniejszenie jej poziomu może nastąpić wcześniej niż oczekiwano.

Niedawno, 10 marca, Senat USA uchwalił pakiet o wartości 1,5 biliona dolarów, który teraz czeka na podpis prezydenta Joe Bidena. Nowe pieniądze to pierwsza podwyżka budżetu od czasu odejścia byłego prezydenta Donalda Trumpa.

Co mówi nam rynek instrumentów pochodnych BTC?

Aby zrozumieć, jak pozycjonują się profesjonalni traderzy, w tym wieloryby i animatorzy rynku, spójrzmy na dane rynkowe dotyczące kontraktów terminowych i opcji bitcoin. Wskaźnik bazowy mierzy różnicę między długoterminowymi kontraktami terminowymi a bieżącymi poziomami rynku spot.

Roczna premia za kontrakty futures na bitcoiny powinna wynosić od 5% do 12%, aby zrekompensować inwestorom „zablokowanie” pieniędzy na dwa do trzech miesięcy do wygaśnięcia kontraktu. Poziomy poniżej 5% są skrajnie niedźwiedzie, podczas gdy liczby powyżej 12% wskazują na nastroje pro wzrostowe:

bitcoin futures
Roczna premia za 3-miesięczne kontrakty terminowe na bitcoiny. Źródło: Laevitas.ch

Powyższy wykres pokazuje, że wskaźnik ten spadł 11 lutego poniżej 5% nie wzbudzając zaufania w portfelach uczestników rynku bitcoinowych derywatywów. Co warte podkreślenia, zaskoczyć ich może ewentualne przełamanie oporu 44 500 USD, które może stworzyć silną aktywność zakupową w celu pokrycia krótkich pozycji.

Inwestorzy nie martwią się o spadki

Rozpoznanie przyszłego kierunku na rynku BTC może być aktualnie utrudnione. 25% delta skew daje wymowne sygnały wówczas, gdy animatorzy rynku przepłacają za ochronę bez względu na kierunek ceny.

Dodatnie 25% delta skew wskazuje, że opcje sprzedaży kosztują więcej niż podobne opcje kupna, co odpowiada na negatywny nastrój. Z drugiej strony, wskazanie na poziomie ujemnym sugeruje sentyment byka.

Jeśli obawiają się oni załamania ceny BTC, wskaźnik wzrośnie powyżej 10%. Z drugiej strony, uogólnione podekscytowanie odzwierciedla wskazanie poniżej 10%. Delta skew określane jest jako wskaźnik strachu i chciwości profesjonalnych traderów.

bitcoin delta skew
25% delta skew dla 30-dniowych opcji na bitcoina; źródło: Laevitas.ch

Jak pokazano powyżej, od 28 lutego do 8 marca wskaźnik wahał się od 7% do 11%. Ostatnie trzy dni wykazały znaczną poprawę, a obecnie 4% na wykresie delta skew wskazuje na bardziej zrównoważoną sytuację.

Mieszane dane z rynku bitcoinowych instrumentów pochodnych wskazują na okazję dla byków. Tania premia za kontrakty futures oferuje możliwości lewarowania pozycji długich przy stosunkowo niskich kosztach.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze