CEO Argo Blockchain będzie pobierał wynagrodzenie w BTC

2 875

Brytyjska firma z sektora miningu kryptowalut Argo Blockchain ma zamiar zacząć płacić swojemu CEO Peterowi Wallowi całą jego pensję we flagowej kryptowalucie bitcoin (BTC). W wyniku tego Wall Wall zostanie pierwszym dyrektorem spółki notowanej na giełdzie, który będzie otrzymywał wynagrodzenie w BTC.

Jak donoszą branżowe media firma, która znajduje się w obrocie na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod tickerem ARB, ujawniła swój ruch w zakresie aktualizacji operacyjnej, w myśl której dyrektor generalny pobierze pensję w kryptowalucie, a inni pracownicy firmy mogą wybrać płatność w BTC ”w części lub w całości ich pensji”.

”Dlaczego po prostu nie zaczniemy płacić sobie w bitcoinie?”

W rozmowie z serwisem informacyjnym Wall wyznał, że decyzja o tym, że będzie otrzymywał wynagrodzenie w BTC była oczywista. Firma posiada obecnie 599 BTC, a tylko w zeszłym miesiącu wydobyła 129 BTC. Wall powiedział:

„[…] obudziłem się w środku nocy i zadałem sobie pytanie: „Dlaczego otrzymuję zapłatę w formie fiducjarnej? ”Dlaczego po prostu nie zaczniemy płacić sobie w bitcoinie?”

Jako źródło inspiracji, prezes Argo blockchain miał wskazać podobno na zawodnika NFL Russela Okunga. ten zaś ujawnił, że otrzymał część swojej pensji w bitcoinach, aczkolwiek była ona od razu konwertowana na FIAT. Argo Blockchain będzie płacić swojemu CEO bezpośrednio w bitcoinie, a nie w formie fiducjarnej. Wall będzie musiał sam – jeśli zechce – przekonwertować środki

Dywidendy w kryptowalucie?

Według Walla, pracownicy Argo Blockchain byli bardzo zainteresowani otrzymywaniem pensji w bitcoinach. Wynagrodzenie w BTC będzie nadal denominowane w walucie fiducjarnej, aczkolwiek wypłacane w formie cyfrowego aktywa po kursie wymiany obliczanym codziennie przy użyciu kursu wymiany Satstreet.

Prezes ujawnił również, że akcjonariusze pytali o wypłatę dywidendy w kryptowalucie. Wypłata kryptowalut udziałowcom byłaby wyzwaniem pokonującym bariery regulacyjne.

Akcjonariusze otrzymujący dywidendy w kryptowalutach nie są jednak czymś niezwykłym. Przykładowo, japoński gigant usług finansowych SBI Holdings dał (w ubiegłym roku) swoim akcjonariuszom możliwość otrzymania dywidendy w XRP. Akcjonariusze posiadający od 100 do 1000 akcji w rejestrze na dzień 31 marca 2020 r. lub akcjonariusze posiadający ponad 1000 udziałów przez okres krótszy niż jeden rok mogą, jako jedną z opcji, wybrać świadczenie w wysokości 2000 jenów w XRP (18 USD). Ci, którzy są w rejestrze dłużej niż rok i mają więcej niż 1000 udziałów, będą uprawnieni do otrzymania 8 000 jenów w XRP (74 USD).

Komentarze