Byki w natarciu | Bitcoin znowu powyżej 51 000 USD

3 197

Indeks dolara amerykańskiego (DXY) wykazuje oznaki krótkoterminowego szczytu. W tym samym czasie bitcoinowe byki zebrały w sobie siły do wznowienia rajdu w górę.

Istnieje narracja, że cena bitcoina często zbiega się ze spadkiem wartości dolara. Ponieważ aktywa typu store of value, takie jak złoto i bitcoin, są wyceniane w stosunku do dolara, trend spadkowy na DXY mógłby (teoretycznie) mieć pozytywny wpływ na cenę BTC.

Bitcoin znowu powyżej 50 000 USD

Gdy dolar zaczął się konsolidować, bitcoin przekroczył poziom 50 000 USD, co pozwoliło mu ponownie przetestować poziom oporu 51 600 USD.

bitcoin
kurs BTC/USD od TradingView

Powyżej 51 600 USD opór jest niewielki aż do 56 000 USD. Dlatego przekroczenie tego poziomu ma tak kluczowe znaczenie dla zapewnienia dynamiki wzrostu w krótkim okresie.

Bitcoin Jack, który przewidział spadek bitcoina do wartości 3600 USD w marcu 2020 roku, powiedział:

„Biorąc pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo, że pakiet stymulacyjny w wysokości 1,9 tys. USD zostanie zatwierdzony w ciągu najbliższych 2 tygodni, przypuszczam, że dolar w tym miejscu może mieć szczyt. Mogę się mylić, ale struktura również wygląda bardzo podobnie do poprzedniej konsolidacji”.

bitcoin
wykres indeksu dolara amerykańskiego; źródło: TradingView

Jeśli BTC będzie nadal rosnąć w miarę stagnacji dolara, może to pozwolić kryptowalucie na jednoczesne skorzystanie z dwóch czynników makro.

Po pierwsze, spadek wartości dolara w naturalny sposób przynosi korzyści bitcoinowi. Po drugie, zbliżający się bodziec stymulacyjny w wysokości 1,9 bln USD może posłużyć jako katalizator dla szerszego wzrostu kursu BTC, osłabiając jednocześnie wartość dolara.

Bitcoin prawdopodobnie stracił w zeszłym tygodniu z powodu chwiejnego klimatu makro, gdy dolar zaczął rosnąć, a poziom rentowności obligacji wzrosły do ​​rocznego maksimum.

Gdyby warunki makroekonomiczne były głównym katalizatorem spadku koniunktury bitcoina, teraz, gdy rentowności obligacji spadają, mogłoby to osłabić dynamikę BTC w nadchodzących tygodniach.

Czy 42 900 USD było lokalnym dnem?

Według Johna Cho, dyrektora globalnej ekspansji w Ground X, poziom 42 900 USD było najprawdopodobniej lokalnym dnem dla Bitcoina w dającej się przewidzieć przyszłości.

Cho wcześniej przewidział krótkoterminowy spadek koniunktury bitcoin, spodziewając się spadku do około 40 000 do 41 000 USD. BTC nie spadł tak nisko, ale spadł do poniżej 43 000 USD, kończąc spadek w wymiarze o 30% w stosunku do lokalnego maksimum. Cho powiedział:

„Na razie 42,9 tys. Wydaje się być najniższym (lokalnym) dołkiem. Tak czy inaczej, cieszę się, że byki odzyskały kontrolę”.

Chociaż 44 000 USD było głównym poziomem wsparcia, szybki powrót bitcoina powyżej 51 000 USD sugeruje, że sam spadek był tylko chwilą na złapanie oddechu.

Po silnym ożywieniu sytuacji na rynku, kluczowe znaczenie ma ponowne przetestowanie przez BTC poziomu oporu o wartości 56 000 USD. Powyżej otwiera się droga do nowego rekordowego szczytu, co sprawia, że kolejnym prawdopodobnym celem jest 60 000 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze