Byki kontra niedźwiedzie na rynku bitcoina: Decydujące starcie?

4 988

Rynek bitcoina testuje obecnie kluczowy poziom wsparcia, na którym krzyżują się oczekiwania byków i niedźwiedzi.

Jak wynika z treści opublikowanego niedawno raportu Glassnode, NUPL znajdował się pod koniec ubiegłego tygodnia w kluczowej strefie. To, jak rozegra się na tym poziomie walka między bykami a niedźwiedziami może okazać się kluczowe dla kierunku, w którym będzie podążał rynek.

Wskaźnik NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) mierzy różnicę między niezrealizowanym zyskiem a stratą netto aby sprawdzić, czy rynek jako całość znajduje się obecnie w stanie zysku lub straty.

NUPL sprawdza cenę, po której każda moneta została kupiona i porównuje ją z aktualną ceną. Gdy wartość wskaźnika znajduje się poniżej zera, oznacza to, że cała sieć Bitcoin jest w danej chwili w stanie zysku.

Oto wykres, który pokazuje, jak zmieniła się wartość tego wskaźnika w ciągu ostatniego roku:

bitcoin nupl
źródło: Glassnode

Retest kluczowego poziomu NUPL

Jak widać na powyższym wykresie, wokół wartości NUPL równej 0,5 znajduje się podświetlona strefa. Przy tej wartości 50% kapitalizacji rynkowej Bitcoin ma postać niezrealizowanych zysków.

Raport opisuje tę strefę jako historyczne pole bitwy między bykami a niedźwiedziami. W okresach bessy strefa ta zazwyczaj zapewniała opór, podczas gdy w okresach byczego nastroju działała jako wsparcie.

Teraz, jak pokazuje wykres, wskaźnik wydaje się ponownie dotykać tej strefy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy, ten rodzaj retestu miał już miejsce kilka razy. Podczas majowego krachu wsparcie nie wytrzymało zbyt długo i wskaźnik zanurkował znacznie poniżej 0,5.

Rachunek zysków i strat

Jak czytamy w raporcie Glassnode:

Po dużych spadkach cen niektórzy posiadacze BTC sprzedają kryptowalutę ze stratą w obawie przed dalszym spadkiem ceny lub kapitulacją znacznie poniżej poziomu, na którym dokonywali zakupu.

Obecnie obserwujemy wzrost zrealizowanej straty wśród posiadaczy bitcoina, które – podczas tej korekty – dwukrotnie przekraczały miliard dolarów dziennie.

Jeśli porównamy obecny poziom delewarowania traderów z majowym zobaczymy, że:

  • Obsunięcie z maja-lipca 2021 r. pokazuje spowolnienie w zakresie zrealizowanych strat po początkowej kapitulacji, ponieważ topowi kupujący przenieśli monety na giełdy z zamiarem sprzedaży.
  • Spadek wartości w okresie między październikiem a grudniem 2021 r. doprowadził do zwiększenia poziomu zrealizowanych strat, […], co może wskazywać na nerwowość inwestorów przed dalszymi spadkami.
zrealizowana strata bitcoin
źródło: Glassnode

Zobacz również:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze