BlockFi omyłkowo wysłało ludziom bitcoiny warte miliony dolarów

BlockFi omyłkowo zdeponowało na kontach użytkowników bitcoiny warte miliony dolarów. Firma grozi teraz podjęciem kroków prawnych względem każdego, kto nie zwróci środków. Ile z tej podaży wpłynęło na rynek?

Klienci BlockFi otrzymali nieoczekiwaną wypłatę…

BlockFi przez pomyłkę wysłało użytkownikom setki bitcoinów.

Płatności były związane z promocją nagród na platformie pożyczkowej. Użytkownicy mieli otrzymać GUSD, stablecoin o wartości 1USD, ale zamiast tego otrzymali BTC. Jeden zrzut ekranu pokazuje, że pewien użytkownik otrzymał nagrodę w wysokości 701,4 BTC, wartą około 28 milionów dolarów po dzisiejszych cenach, zamiast 701,4 GUSD.

Kilka innych osób zgłosiło otrzymanie podobnych płatności na Twitterze i subreddicie BlockFi. Przedstawiciel BlockFi opublikował oświadczenie o pomyłce, potwierdzając, że „mniej niż 100 klientów zostało nieprawidłowo zaksięgowanych w kontekście promocyjnej wypłaty, która nie była im należna”.

wells fargo bitcoin
źródło: Reddit

Co ciekawe, BlockFi skontaktowało się z tymi, którzy otrzymali płatności przez pomyłkę, oferując 500-1000 USD w ramach rekompensaty za niedogodności. Na jednym screenshocie widać, że firma groziła klientom podjęciem kroków prawnych, jeśli nie zwrócą oni środków.

„Brak zwrotu błędnie odebranych aktywów do godziny 17:00 CEST dzisiaj (18 maja 2021 r.) Może stanowić przestępstwo i skutkować będzie podjęciem kroków prawnych przez BlockFi. Jeśli zainicjujesz zwrot do tego czasu, przeliczymy na Twoje konto kwotę GUSD w wysokości 500 USD za wszelkie spowodowane przez to problemy ”.

Chociaż BlockFi zaliczyło dużą wpadkę, jest mało prawdopodobne, że użytkownikom ujdzie na sucho zatrzymanie BTC dla siebie. Nieprawidłowe depozyty bankowe stały się w przeszłości precedensem dla takich incydentów.

W jednym przypadku para z Pensylwanii przez pomyłkę otrzymała 120 000 dolarów na swoje konto BB&T, podczas gdy bank nie wiedział o tym przez prawie trzy tygodnie. Para wydała ponad 100 000 dolarów z tej sumy w przekonaniu, że pieniądze nie należą do nich. Później bank oskarżył parę o kradzież. Para została aresztowana i zgodziła się spłacić bank w sądzie.

BlockFi zatrzymuje wypłaty

BlockFi to scentralizowana firma, która wymaga od klientów KYC podczas rejestracji. Konieczność spłaty jest zatem prawie pewna, nawet w skrajnym przypadku, gdy ktoś wycofał BTC.

W odpowiedzi na incydent, firma ustaliła limit wypłat 100 BTC, a także zawiesiła handel. Niektórzy użytkownicy zgłaszali nieprawidłowości w handlu i wypłatach z wykorzystaniem kodów weryfikacji dwuskładnikowej.

Podczas gdy zaskoczeni użytkownicy zostali ostrzeżeni, aby nie przejmować aktywów, obserwatorzy wyrazili zaniepokojenie potencjalną presją sprzedaży, jaką może spowodować błąd. David Puell, niezależny analityk, napisał na Twitterze:

„Za mało ludzi to śledzi, ale zastanawiam się, ile podaży wprowadzono na rynek z powodu tego„ błędu”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze