Bitcoin | Przez sieć przepłynęło 188 miliardów dolarów

Bitcoin przekroczył kolejny kamień milowy. Król kryptowalut odnotował wykładniczy wzrost wolumenu BTC przepływających przez sieć. Siedmiodniowa średnia ruchoma wolumenu BTC w sieci pobiła rekord wszech czasów. Jak donosi Glassnode, przez sieć przetransferowano tym samym 188 miliardów dolarów. Oznacza to, że przeniesione zostało około 20% kapitalizacji rynkowej Bitcoina.

bitcoin 188 miliardów dolarów
źródło: link

Liczba monet przeniesionych przez sieć dla siedmiodniowej średniej kroczącej wynosi – wg aktualnych cen – około 3,6 miliona bitcoinów. Liczba ta uwzględnia zarówno transakcje, w wyniku których coiny przeskakują pomiędzy poszczególnymi portfelami, jak również wolumen przemieszczający się do i z giełd. Pokazuje to wyraźnie, że BTC nie zwalnia tempa.

Bitcoin | Coraz większy wolumen

Jak pokazują dotychczasowe dane historyczne, cena bitcoina zawsze rosła wraz z wolumenem. Wykres Glassnode porównuje różne momenty, w których wolumen w sieci wzrósł w porównaniu z ceną w danym momencie. Widać wyraźnie, że wzrost wolumenu zawsze zbiegał się ze wzrostem ceny.

Warto zwrócić uwagę na to, że podczas gdy wolumen transakcji rośnie, aktywność w sieci spada. Sugeruje to, że większość tego wolumenu pochodzi z dużych ruchów z niewielkiej liczby portfeli (przeciwieństwie do małych ruchów z dużej liczby portfeli). Dane on-chain wskazują również, że około 10 000 i 12 000 bitcoinów zostało przeniesionych z jednego adresu na drugi za jednym zamachem. Był to najprawdopodobniej ruch z portfeli giełdowych.

Gdyby na ten wolumen składało się kilka małych transakcji mogłoby to oznaczać, że inwestorzy indywidualni faktycznie przenosili swoje bitcoiny w sieci. Kierunek tych transakcji dałby zapewne lepsze wskazówki co do obecnie panującego, ogólnego sentymentu na rynku. Tak czy inaczej, wzrost wolumenu transakcji ma tendencję do pchania ceny w górę.

Czy bitcoin zaatakuje ponownie poziom 50 000 dolarów?

Pomimo aktualnej w tech chwili wyceny na poziomie ok. 47 500 USD, BTC zdaje się wykazywać gotowość do kolejnego retestu 50 000 USD. Poziom rezerw giełdowych nadal utrzymuje się na niskim poziomie, co pokazuje, że inwestorzy cały czas wycofują swoje bitcoiny z giełd zamiast je sprzedawać. Obecne wzorce przepływu cyfrowych monet w sieci nadal wskazują, że inwestorzy trzymają je poza giełdami.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, bitcoin „walczy” o na poziomie oporu 47 500 USD. Czy wymiar dynamiki rynku, którą będziemy mogli zaobserwować właśnie na tym poziomie będzie czynnikiem decydującym o kolejnym wybiciu?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze