Bitcoin w backwardation. Jaki sentyment naprawdę panuje na rynku BTC?

W handlu kontraktami futures na Bitcoin (BTC) ma miejsce niezwykłe zjawisko zwane „backwardation”, głównie na kontrakcie czerwcowym, który wygasa już za 7 dni…

Contango i backwardation

Kontrakty na czas określony zwykle są sprzedawane z niewielką premią, co wskazuje, że sprzedawcy są zainteresowani tym, aby dłużej wstrzymać rozliczenie. Kontrakty terminowe powinny również być notowane na zdrowych rynkach z roczną premią od 5% do 15%, zgodnie ze stopą pożyczkową stablecoin.

Jeśli cena bitcoina (BTC) na, na przykład na Coinbase, jest niższa od ceny BTC Futures np. na FTX – mówi się, że BTC kontrakty terminowe są w contango w stosunku do BTC. Taki scenariusz nie dotyczy wyłącznie rynków kryptowalutowych.

Za każdym razem, gdy ten wskaźnik zanika lub staje się ujemny, jest to sygnał alarmowy. Jeśli to bitcoin jest droższy od BTC Futures, wówczas zachodzi zjawisko zwane backwardation.

backwardation
czerwcowe kontrakty BTC na FTX w kontrze do ceny na Coinbase

Premia i rolowanie pozycji

Jak pokazano powyżej, przez większość poprzednich trzech tygodni rynek miał do czynienia z premią od 0,1% do 0,5%. Odpowiada to rocznej stopie od 2% do 9%, a zatem oscyluje między lekko niedźwiedzim a neutralnym sentymentem.

Gdy sprzedawcy krótkoterminowi stosują nadmiernie dźwignię, wskaźnik zmieni się na ujemny. Stało się tak 17 czerwca. Biorąc jednak pod uwagę, że do czerwcowego wygaśnięcia pozostał tylko tydzień, traderzy powinni stosować kontrakty długoterminowe, aby potwierdzić ten scenariusz. Gdy kontrakt zbliża się do ostatecznej daty transakcji, inwestorzy są zmuszeni do rolowania swoich pozycji, powodując w ten sposób przesadne ruchy ceny.

backwardation
wrześniowe futures BTC na Huobi vs. USD

Wrześniowe kontrakty futures wykazały premię 1,7% lub wyższą w porównaniu z rynkami spot, przy 7% w ujęciu rocznym. Wskazuje to na brak apetytu ze strony longów, aczkolwiek wystarczająco daleko od backwardation.

Co się dzieje?

Ostatnim elementem układanki jest funding rate kontraktów perpetual, które są preferowanym instrumentem handlowców detalicznych.

Funding rate to okresowe płatności na rzecz inwestorów, którzy posiadają pozycje długie lub krótkie, oparte na różnicy między rynkami kontraktów perpetual a cenami spot. Kiedy rynek jest zwyżkowy, funding rate jest dodatni, a inwestorzy zajmujący pozycję długą płacą inwestorom, którzy stawiają na spadki. Kiedy rynek jest niedźwiedzi, wskaźnik jest ujemny, a inwestorzy zajmujący pozycję krótką płacą inwestorom, którzy postawili na wzrosty.

W przeciwieństwie do kontraktów miesięcznych, ceny kontraktu perpetual futures są notowane po bardzo podobnej cenie, jak na zwykłych giełdach spot. Ten warunek znacznie ułatwia życie traderom detalicznym, ponieważ nie muszą oni już obliczać premii za kontrakty futures ani ręcznie rolować pozycji zbliżających się do wygaśnięcia.

funding rate kontraktów perpetual futures na BTC; źródło: Bybt

Od 24 maja funding rate oscyluje między dodatnim 0,03% a ujemnym 0,05% (co 8 godzin). Tak więc w najbardziej „niedźwiedzich” momentach, gracze nastawieni na spadki płacili 1% tygodniowo za utrzymanie swoich pozycji. Dla porównania, 13 kwietnia, byki płaciły 0,12% co 8 godzin (2,5% tygodniowo).

Podczas gdy wielu traderów wskazuje na backwardation jako sygnał spadkowy, obecnie nie ma oznak nadmiernej dźwigni z ze strony niedźwiedzi. Brak zainteresowania kupujących kontraktem czerwcowym nie odzwierciedla dokładnie ogólnego nastroju na rynku. Gdyby inwestorzy faktycznie byli nastawieni na spadki, wówczas zarówno długoterminowe kontrakty terminowe, jak i kontrakty perpetual wykazywałyby ten trend.

Może Cię zainteresować:

Z archiwum Bithub:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze