Bitcoin przekracza 12 000 USD po raz trzeci w tym roku | Do trzech razy sztuka?

To już trzeci raz w tym roku, kiedy bitcoin wybija się ponad poziom 12 000 dolarów za sztukę. Pytanie, czy tym razem ten opór stanie się wsparciem już na dobre?

Wczorajsze, delikatne „muskanie” ważnego poziomu przyniosło sporo spekulacji i oczekiwań inwestorów odnośnie długo oczekiwanego wzrostu. Zdecydowane ruchy wzrostowe zaczęły się dziś w nocy. Dopiero po nich bitcoin „przeprosił się ” z 12 000 USD na wykresie. Ostatecznie, od godziny 2:00 kurs BTC wzrósł (do ok. 6:00) o około 300 USD. Czy to wystarczy, aby utrzymać się na powierzchni i pozostać w mocy „ostatniego słowa”? Zobaczymy. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs bitcoina cały czas utrzymuje się ponad 12 000 USD, na poziomie ok. 12 200 USD:

bitcoin 12 000 USD
wykres kursu BTC/ USD w skali 1 H

Bitcoin przekroczyła dziś 12 000 USD, robiąc to po raz trzeci w 2020 r.

Bitcoin dokłada coraz więcej do rekordowej liczby dni, w których wartość kryptowaluty zamknęła się powyżej 10 000 USD. Poprzedni rekord – 62 dni, ustanowiony między grudniem 2017 r. a styczniem 2018 r., został przekroczony 29 września 2020 r. Dziś mamy 83 dzień z rzędu, kiedy Bitcoin przekracza 10 000 USD.

Ostatni raz BTC przekroczył granicę 12 000 USD w sierpniu tego roku. Podczas ówczesnego wzrostu ceny Bitcoin osiągnął początkowo 12 197 USD, po czym spadł do 11 780 USD. W następnej kolejności kryptowaluta przegrupowała siły wracając do12 240USD, po czym spadła do 12 000 USD. Tak było aż do dzisiaj…

Coraz więcej zakupów instytucjonalnych

W ostatnich miesiącach inwestorzy instytucjonalni zdecydowanie zwiększyli zainteresowanie flagową kryptowalutą. Podmiotami, o których było w związku z tym dość głośno, okazały się MicroStrategy i Square.

Można założyć, że bitcoin stawia sobie za cel przebicie granicy 100 dni notowań powyżej 10 000 USD. Jeśli kurs kryptowaluty nie spadnie poniżej 10 000 USD przed 5 listopada 2020 r., bariera 100 dni na pięciocyfrowym terytorium zostanie przekroczona. Jeżeli do tego dojdzie, będzie to wydarzenie bez precedensu.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze