Bitcoin na poziomie 24 000 USD | Co teraz? Korekta 30%?

6 914

Bitcoin osiągnął nowy rekord wszech czasów na Coinbase – 24 210 USD.

Cena BTC właśnie osiągnęła kolejny rekord wszech czasów

Dane Tradingview pokazują, że BTC / USD przyćmił dziś wieczorem rekordowy poziom ustanowiony w tym tygodniu, osiągając 24 210 USD na Coinbase zanim doszło do cofnięcia.

bitcoin 24 000
BTC USD wykres 1H

Zmienność jest wysoka. Poprzedni rekord wszech czasów 23 777 USD właśnie ustąpił, zanim opór pojawił się ponownie. Według danych z orderbooków giełd, sprzedawcy są gotowi na 24 000 USD, a obszar ten tworzy teraz barierę psychologiczną. To ten poziom atakują teraz byki.

Bitcoin za 24 000 USD | Na jak długo starczy „pary”?

„Kolejny szczyt wszech czasów w weekend?” – napisał Michaël van de Poppe na Twitterze, bacznie obserwując napływ świeżej energii na rynku bitcoina.

bitcoin 24 000
Poziomy kupna/ sprzedaży na giełdach kryptowalut (białe pola oznaczają więcej zleceń); źródło: Material Indicators

Trader ostrzega, że bitcoin nadal może przetestować wsparcie na poziomie 18 500 USD

Dzisiejszy ruch jest kontynuacją trendu, który rozwinął się w ostatnich tygodniach. Znacząca akcja cenowa ma miejsce w weekendy, a nie tylko w ciągu tygodnia.

Tymczasem w sobotę Van de Poppe wezwał do ostrożności, argumentując, że kluczowe wsparcie nadal leży znacznie niżej na wykresie BTC / USD i wynosi 18 500 USD.

„Takie pionowe wzrosty nie są trwałe na długo. W związku z tym w pewnym momencie nastąpi korekta. Jednak nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy to nastąpi, ponieważ Bitcoin może łatwo osiągnąć 30 000 USD, a następnie zobaczyć korektę o 30%” – podsumował.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze