Bitcoin na pierwszej stronie Financial Times

4 977

132-letni Financial Times, jedna z największych międzynarodowych gazet biznesowych na świecie, zamieścił na swojej stronie tytułowej nagłówek o wzroście bitcoina do 30 000 dolarów.

financial times
źródło: Financial Times

Stało się to zaraz po 12 rocznicy powstania kryptowaluty, która zawiera w swoim blockchainie kultowy nagłówek z The Times z czasu globalnego kryzysu finansowego na początku 2009 roku.

Ani słowa o bańce

Historyczny wzrost Bitcoina przyciągnął już wcześniej uwagę niektórych z największych mediów. Nagłówek Reutersa o szczytach ceny Bitcoina również został uwieczniony w jego blockchainie.

Podczas gdy błyskawiczny wzrost bitcoina pod koniec 2017 roku został słusznie odrzucony jako bańka, nawet sceptyczne media głównego nurtu przyznają, że tym razem sytuacja wygląda inaczej.

Artykuł Financials Times zwraca szczególną uwagę na rosnące zainteresowanie instytucjonalne Bitcoinem, co czyni go bardziej „zintegrowanym” z systemem finansowym. Wspomina również o usłudze PayPal, która została wprowadzona w październiku 2020 r.

Media głównego nurtu pozostają sceptyczne

Media głównego nurtu są stale krytykowane przez społeczność za nieprzychylne wzmiankowanie związane z Bitcoinem i innymi kryptowalutami.

Timothy Peterson stwierdził, że w listopadzie doszło do „skoordynowanego FUD” przeciwko kryptowalutom popełnionym przez Financial Times. Redakcja gazety twierdziła wówczas, że Bitcoin nie ma fundamentalnej wartości, a jego wzrost był napędzany wyłącznie przez spekulantów:

„Niestety, podobnie jak złoto, status bitcoina jako bezpiecznej przystani jest bardziej teoretyczny niż cokolwiek innego. Zamiast stabilności oferuje inwestorom zmienność i szansę na spekulację na temat nastrojów rynku wobec waluty”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze