Bitcoin może osiągnąć 200 000 USD do końca 2021 roku, jeśli tylko…

Popularny analityk kryptowalut Justin Bennett wierzy, że cena bitcoina może osiągnąć 200 000 USD do końca roku, jeśli tylko…

…zdoła utrzymać się w najbliższej przyszłości powyżej dwóch kluczowych poziomów.

W wątku opublikowanym na Twitterze Bennett napisał, że większość uczestników rynku „nie docenia poziomu FOMO, który pojawi się powyżej 65 000 USD” na wykresie kryptowaluty. Zasugerował, że jeśli bitcoin przekroczy swoje dotychczasowe ATH, do gry dołączą nowi inwestorzy.

Według jego słów, jeśli BTC osiągnie 65 000 USD i rozpocznie się nowa fala FOMO, osiągnięcie 200 000 dolarów za jedną sztukę cyfrowej monety do końca roku nie jest bynajmniej niemożliwe.

Bennett dodał, że jest „wiecznym optymistą” i nie ma żadnych gwarancji, jeśli chodzi o jego prognozę. Przed osiągnięciem 65 000 USD, cena BTC będzie musiała (według niego) utrzymać się powyżej innego kluczowego poziomu, który wynosi 47 000 USD.

W osobnym tweecie analityk zauważył, że jeśli bitcoinowi uda się przekroczyć poziom 47 000 USD i przekształcić go w strefę wsparcia, kryptowaluta może być na dobrej drodze do poziomu 100 000 USD.

Co z ethereum?

Analityk wziął również na warsztat drugą co do wielkości kryptowalutę pod względem kapitalizacji rynkowej. Zauważył, że ethereum tworzy pro-wzrostowy pattern w postaci kanału zwyżkującego.

Według Bennetta, ethereum może w przyszłości wzrosnąć do 18 000 USD, co oznaczałoby znaczny wzrost w stosunku do obecnej ceny kryptowaluty, utrzymującej się powyżej poziomu 3000 USD. Warto zauważyć, że prognoza ceny jest zbliżona do prognozy byłego dyrektora Goldman Sachs, Raoula Pala, który powiedział, że ethereum może w tym cyklu osiągnąć 20 000 USD.

Bennett zauważył również, że sytuacja na rynku ethereum było od lipca „marzeniem każdego tradera”, ponieważ od czasu utrzymania jego wsparcia na poziomie 1700 USD„nie brakowało okazji” . Warto zauważyć, że Pal nazwał Ethereum „największym setupem tradingowym” jaki kiedykolwiek widział, ponieważ fundamenty kryptowaluty sugerują, że ma ona olbrzymi potencjał wzrostu.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Komentarze