Bitcoin i złoto | Ich ścieżki rozchodzą się | Co to oznacza?

Bitcoin i złoto poszły swoją drogą. Bitcoin zyskał w skali kwartalnej 75&, zaś w skali miesiąca 35%. Jeżeli chodzi o złoto, jego roczny, jak dotąd, zysk wynosi 15%. Przyjrzyjmy się nieco bliżej kwestii decouplingu obydwu aktywów.

bitcoin kontra złoto
źródło: Skew

Bitcoin w gorączce rekordów cenowych… a złoto?

W toku ubiegłotygodniowej gorączki bitcoina w kierunku nowego ATH wielu analityków stwierdziło, że BTC prawdopodobnie oddzieli się od złota w kontekście kierunku ruchu ceny. Ta zaś przekroczyła tydzień temu 19 000 USD (po raz pierwszy od 2017 r.) i 19 861 USD (ATH na Coinbase) oraz na kilku innych giełdach.

Cena złota spadła. To pokazuje, że Bitcoin i złoto nie zawsze są skorelowane. Chociaż rok 2020 nie był najlepszym rokiem dla ceny złota, Bitcoin doświadczył od czerwca ponad 100% wzrostu ceny. Popyt na giełdach typu spot i giełdach instrumentów pochodnych stworzony przez inwestorów instytucjonalnych utrzymuje Bitcoin Network Momentum na bardzo wysokim poziomie.

bitcoin network momentum
źródło: Woobull Charts

Bitcoin = nowe złoto?

Wykres Bitcoin Network Momentum Willy’ego Woo pokazuje, jak wygląda dynamika BTC od początku 2020 r. Chociaż złoto zaliczyło spadki, Bitcoin jest przyjmowany jako środek przechowywania wartości, zastępując je jako cyfrowe złoto. @Davthewave niedawno napisał:

„To, co się dzieje, świadczy o tym, że Bitcoin jest stopniowo przyjmowany nie tyle jako środek płatniczy, ale jako środek przechowywania wartości”.

Dla handlowców, którzy analizują trend cenowy za pomocą narzędzi AT, uzasadnieniem powyższego może być logarytmiczny charakter wykresu ceny BTC mniej więcej od 2014 roku. Pragmatyczny inwestor, poszukujący uzasadnienia tej tezy, może przeanalizować zwroty z bitcoinowych inwestycji w skali kwartalnej:

kwartalne zwroty z bitcoina
źródło: Skew

Inną satysfakcjonującą konsekwencją oddzielenia bitcoina od złota jest to, że Bitcoin może uwolnić się od korelacji, która mogłaby oznaczać ryzyko głębszej korekty. Być może oddzielenie kierunku obydwu aktywów przyczyniło się w pewnym stopniu do tego, że bitcoin mógł sięgnąć po ATH.

Może Cię zainteresować:

  • https://bithub.pl/inwestycje/zloto/spadki-na-zlocie-czyli-krajobraz-po-bitwie/
  • https://bithub.pl/analizy/bullrun-bitcoina-historia-pokazuje-ze-to-dopiero-poczatek/
  • https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin/bitcoin-najdrozszy-w-historii/

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze