ATH rocznej średniej kroczącej kursu bitcoina

Roczna średnia krocząca bitcoina właśnie osiągnęła nowy rekord wszech czasów (ATH). Wartość wskaźnika przekroczyła poprzedni, najwyższy wynik ustanowiony po roku zwyżkowego price action bitcoina w 2017 r. Jednocześnie, przy wycenie około 9 600 USD, cena BTC pozostaje w połowie drogi do dotychczasowego ATH ceny z grudnia 2017.

Średnia ruchoma (ang. moving average, sympol 'MA’) jest wskaźnikiem stosowanym przez traderów i analityków do łagodzenia zmienności cen w czasie. Tworzy go uśredniona cena cyfrowego aktywa w zadanym okresie czasu (w tym przypadku są to 365 dni).

Czysta cena | Zero szumu

Jak zauważył The Moon (@TheMoonCarl), roczna średnia krocząca eliminuje w zasadzie rynkowy „szum”, który może utrudniać inwestorom realną ocenę sytuacji podczas podejmowania codziennych decyzji inwestycyjnych. Na powyższym wykresie widać wyraźnie, że ten „szum” eliminowany jest przez MA nadzwyczaj dobrze. Nie widać na nim bowiem ani skoków ceny do 20 000 USD, ani 14 000 USD (odpowiednio w 2017 i 2019 roku). Wykres nie uwzględnia również minimów, które osiągała wycena cyfrowego złota po wskazanych wyżej okresach wzrostu.

@TheMoonCarl twierdzi, że ATH rocznej średniej kroczącej bitcoina może świadczyć o pro wzrostowych horyzontach kryptowaluty. Jest jednak pewien problem. Rysuje się on przy próbie spojrzenia na wykres z technicznego punktu widzenia. Można by przyjąć, że powstaje na nim uwertura formacji podwójnego szczytu. Taki układ, według teorii analizy technicznej, nie wróży niczego innego, jak odwrócenia trendu, czyli w tym przypadku po prostu spadków.

Co myślicie na ten temat? Zachęcamy do komentowania.

Ostatnie analizy bitcoina i kryptowalut alternatywnych od analityków Bithub:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze