Aktualne price action bitcoina w świetle korekt 2015-2021

Peter Brandt dziwi się spoglądając na wykres Bitcoina, na którym porównuje bieżące price action z konkretnymi okresami korekt w historii… „To nie powinno się wydarzyć” – komentuje.

Brandt pyta na Twitterze, czy zachowanie ceny BTC jest podobne do momentów z 2018 i 2019 roku – z początków głównych okresów spadków i stagnacji.

Wkrótce po opublikowaniu wykresu Brandt napisał, że nie planuje komentować sytuacji na rynku kryptowalut przez około miesiąc.

„Przez 46 lat jako trader przeżyłem kilka trudnych transakcji. Wiem, jak to jest oddawać cześć przed ołtarzem z porcelany. Nie jestem pozbawiony uczuć i przez mniej więcej miesiąc przestanę tweetować o kryptowalutach, wiedząc, że niektórzy z was doświadczają bólu”.

„To nie powinno się wydarzyć”

Bitcoin spadł wczoraj na krótko o ponad 50% z rekordowego poziomu odnotowanego w kwietniu, do poziomu 30 415 USD. Podczas gdy obecność inwestorów instytucjonalnych „miała” zmniejszyć zmienność, Brandt zwrócił uwagę, że spadek jest największą korektą od czasu, gdy bitcoin spadł o 72,2% między 28 czerwca 2019 a 13 marca 2020.

Teraz oficjalnie największa korekta od dołka z marca 2020 roku. Ale jak to może być ????? Powinno być wsparcie instytucjonalne. BTC. To nie powinno się wydarzyć!!!!!”

korekty bitcoina
źródło: Factor LLC

Po tym, jak 23 kwietnia bitcoin gwałtownie spadł w ciągu nocy z 54 000 do 48 000 USD, Brandt ujawnił, że złożył zlecenia kupna poniżej poziomu 33 000 USD.

„W ciągu nocy złożyłem zlecenia na zakup BTC po cenie 32,501 USD”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze