3 największy wieloryb dokupił dziś 2700 bitcoinów

13 693

Jeden z największych wielorybów kupił kolejną, znaczną porcję BTC.

Gdy tylko cena króla kryptowalut osiągnęła poziom 50 000 USD za monetę, trzeci co do wielkości wieloryb BTC zgromadził w ciągu dnia ponad 2700 BTC. W ciągu ostatnich dwóch tygodni na jego adres wpłynęło ponad 5600 bitcoinów.

Obserwacja ruchów akurat tego portfela daje ostatnimi czasu dobry ogląd na sentyment, jakim darzy on rynek BTC. W ciągu ostatnich kilku dni BTC doświadczył spadków z 58 000 USD do 42 000 USD. Jednak, co ciekawe, podczas obsunięcia się rynku wieloryb pozostawał stosunkowo mniej aktywny i nie dokonał żadnych zakupów, przynajmniej w ramach tego portfela, o którym mówimy.

Jednak gdy BTC odzyskał 50 000 USD, wieloryb rozpoczął akumulację. Kupił 2702 monety po średniej cenie 50 621 dolarów, co oznacza, że ​​przeznaczył na ten cel prawie 140 milionów dolarów.

wpływy na trzeci największy adres bitcoin od 23 listopada
wpływy na trzeci największy adres bitcoin od 23 listopada; źródło: link

Jak zauważył analityk CryptoQuant, VentureFounder, od 22 listopada wieloryb zgromadził 5 624 bitcoinów o wartości 290 milionów dolarów (wg dzisiejszych cen). VentureFounder dodał, że jest to „oficjalnie największa liczba bitcoinów, jaką kiedykolwiek przechowywano w tym portfelu: 118 017”, na które wieloryb wydał około 2,5 miliarda dolarów.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze