12 000 USD odrzuca zaloty bitcoina | Co dalej z tą miłością?

To już kolejny raz, kiedy bitcoin próbuje „zaliczyć” 12 000 USD. Udało się, ale tylko na chwilę. Kurs bitcoina wzrósł nieznacznie w ciągu ostatnich 24 godzin, osiągając najwyższy poziom od około dwóch tygodni, po czym gwałtownie stracił impet. Co się stało?

12 000 USD
wykres BTC USD od TradingView

Według danych TradingView, najpopularniejsza waluta cyfrowa na świecie osiągnęła wczoraj wieczorem 12 070,23 USD, co jest najwyższą ceną od 18 sierpnia. Kwestia wzrostu ceny kryptowaluty utknęła jednak w martwym punkcie. Obrót BTC nadal odbywa się w dość wąskim przedziale.

Opór przed miłością a realizacja celu

Do sprawy odniósł się Joe DiPasquale, CEO zarządzającego kryptowalutowym funduszem hedgingowym BitBull Capital:

„12 000 USD nadal stanowiło silny opór dla bitcoina, ale byki utrzymywały się przez ostatni miesiąc, gromadząc się wokół poziomu 11 000 USD, aby zapewnić silne wsparcie. W rezultacie bitcoin nadal testuje poziom oporu na 12 000 USD pomimo wielokrotnych odrzuceń” – powiedział DiPasquale.

Jon Pearlstone, wydawca biuletynu CryptoPatterns, dopasowuje najnowsze ruchy zasobu cyfrowego do szerszego wzorca, stwierdzając, że:

„Od czasu przebicia się BTC powyżej kluczowego poziomu cenowego 9500 USD pod koniec lipca, Bitcoin wahał się między 10 500 a 12 500 USD. Chociaż są pewne oznaki niedźwiedzia, byki mają przewagę z byczym wzorem na tygodniowym wykresie. Cel znajduje się w przedziale 15 000 USD, co byłoby powtórnym testem z rekordowego poziomu 14 000 USD z 2019 r.

Jeśli Bitcoin zdoła przebić się powyżej tego poziomu oporu przy silnym wolumenie, istnieją długoterminowe wzorce ze znacznie wyższym pułapem cenowym, zaczynając od testu ATH na poziomie około 20 000 USD”.

Jeszcze więcej wazeliny

DiPasquale podziela optymistyczne prognozy dla „króla kryptowalut”:

„Chociaż dzisiejszy ruch był zbyt gwałtowny, aby nie wywoływać realizacji zysków, presja sprzedaży jest stosunkowo zrównoważona i nie dominuje nastrojów rynkowych” – stwierdził.

„Co więcej, 20-dniowa średnia krocząca działa teraz jako wsparcie, a wskaźniki w tej chwili nie są tak przegrzane, jak podczas wzrostów na początku zeszłego miesiąca. Wszystkie te czynniki razem, naszym zdaniem, dobrze wróży bitcoinowi, a co za tym idzie rynkowi kryptowalut”.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze