Bitcoin przed dniem próby. Glassnode pokazał momentum cyklu kryptowalut

Nie przedłużajmy i tym razem zacznijmy bez wstępu. Przejdźmy od razu do danych onchain.

Źródło: Glassnode

Ceny BTC konsekwentnie powróciły do bazy kosztowej posiadaczy krótkoterminowych (STH) i zresetowały kilka wskaźników niezrealizowanego zysku/straty. Wskaźnik niezrealizowanego zysku/straty STH znacznie się ochłodził. Wrócił do progu rentowności na poziomie 1,0 i odbił się z powrotem do 2,6. Wskazuje to na zrównoważoną pozycję zysku i straty dla nowych inwestorów. Spadek poniżej tego poziomu zwykle poprzedza dynamiczny spadek cen. Jednocześnie rynek ma tendencję do znajdowania wsparcia na tym poziomie podczas silnych rynków byka. I być może, że właście je tam odnalazł.

Źródło: Glassnode

Po ustaleniu, że rynek znajduje się w równowadze, możemy użyć narzędzi on-chain, aby zapewnić makro mapę drogową tej fazy z poprzednich cykli. Glassnode prześledził stronę podaży długoterminowych inwestorów (LTH). Długoterminowa podaż jest dość cykliczna, a na powyższtm wykresie zaznaczono różne trendy od silnej presji na sprzedaż (czerwony) po silny wskaźnik HODL (zielony). Przed ponownym wejściem ATH, podaż długoterminowych posiadaczy przechodzi przez długi okres. Można określić go mianem re-akumulacji, z ogólnie płaskim lub niewielkim wzrostem całkowitej podaży.

Gdy rynek przełamuje ATH z poprzedniego cyklu, motywacja do zwiększenia wydatków (realizacja zysków) znacznie wzrasta. Skutkuje to dramatycznym spadkiem podaży LTH. Wówczas długoterminowi inwestorzy sprzedają swoje Bitcoiny – zwykle dla krótkoterminowych (lub nowych nabywców), którzy kupują BTC po wysokich cenach. Przez cały okres bessy, pierwsza faza podaży LTH przebiegała dokładnie tak samo. Niezwykła odporność posiadaczy BTC została przetestowana w warunkach ekstremalnej zmienności. HODLerzy zdali egzamin.

LTH pod lupą

Źródło: Glassnode

Glassnode zbudował też narzędzie mierzące nastroje rynkowe. Podzielił w tym celu okres na kilka, kluczowych od strony sentymentu interwałów.

  • Odkrywanie dnia (czerwony): Cena spada poniżej średniej ceny długoterminowych inwestorów
  • Równowaga (pomarańczowy): Cena wzrosta powyżej kosztów nabycia BTC przez długoterminowych inwestorów ale poniżej poprzedniego szczytu
  • Odkrywanie potencjału ceny (różowy): Cena BTC rośnie powyżej ATH poprzedniego cyklu

Następnie Glassnode nakłada wyniki rynkowe na intensywność wydatków długoterminowych inwestorów (zazwyczaj wynikających z realizacji zysków lub kapitulacji). Wskaźnik SBI śledzi, czy sprzdaż LTH jest wystarczająco silna by zmniejszyć całkowitą podaż posiadaną przez LTH (bieżąca średnia z 7 dni).

Źródło: Glassnode

Z powyższego wynika, że presja na sprzedaż BTC wśród LTH była bardzo niska w ostatnich tygodniach, choć oczywiście wzrosła podczas korekty. Wskaźnik osiągnął poziom sugerujący, że 4 z 7 dni doświadczyło sprzedaży netto przez LTH, co jest poziomem podobnym do innych zdarzeń płynności obserwowanych od początku roku. Nie stało się zatem nic nadzwyczajnego.

MVRV LTH

Źródło: Glassnode

Glassnode połączył wszystkie wskaźniki by stworzyć nowe, precyzyjne narzędzie do identyfikacji nastrojów rynkowych. Podzielił je na cztery podkategorie, przyglądając się głównie długoterminowym hodlerom (LTH):

  • Kapitulacja (czerwony kolor): Cena spot BTC jest niższa niż średnia cena kupna BTC przez LTH. Zatem jakiekolwiek znaczne wydatki LTH prawdopodobnie są spowodowane presją finansową i kapitulacją. Realizacja strat LTH na dużą skalę. (warunki: LTH-MVRV < 1 i SBI > 0,55).
  • Przejście (pomarańczowy kolor): Rynek znajduje się nieco powyżej długoterminowej bazy kosztowej posiadaczy, a regularna acz niewielka presja z ich strony jest częścią codziennego obrotu BTC (Warunki: 1,0 < LTH-MVRV < 1,5 i SBI > 0,55).
  • RównowagaEquilibirum (żółty kolor). Po wyjściu z długotrwałej bessy rynek szuka nowej równowagi między minimalnym napływającym popytem, mniejszą płynnością i posiadaczami pod wodą z poprzedniego cyklu. Silne wydatki LTH na tym etapie są zwykle związane z nagłymi wzrostami lub korektami (warunki: 1,5 < LTH-MVRV < 3,5 i SBI > 0,55).
  • Euforia (zielony kolor). Gdy LTH-MVRV osiąga poziom 3,5 (historycznie zbieżny z Bitcoinem osiągającym wcześniejsze ATH), długoterminowi inwestorzy utrzymują średnio około. 250% zysku. Rynek wchodzi w fazę euforii, która ostatecznie motywuje tych inwestorów do wydawania i realizacji zysków, w bardzo szybkim tempie (warunki: LTH-MVRV > 3,5 i SBI = 1,00).

Na podstawie powyższych miar widać ewidentnie, że rynek znajduje się we wczesnej fazie równowagi (kolor żółty).

Może Cię zainteresuje:

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze