Bitcoin czeka na potężną eksplozję. Model onchain wyznacza graniczne ramy fazy cyklu BTC!

Wobec środowiska wysychającej zmienności spekulanci coraz mocniej liczą na wyjście z kłopotliwego equlibirium. Skala podaży długoterminowych posiadaczy jest wciąż niemal płaska. Pałeczka znajduje się po stronie krótkoterminowych spekulantów. To właśnie oni, swoimi transakcjami dostarczają rynkową płynność. Dzięki analizie onchain powyżej przedstawiamy kluczowe wskaźniki jak NUPL czy MVRV. Analizując je inwestorzy mogą lepiej zrozumieć obecną sytuację rynku. Zidentyfikować ramy cyklu, krótkoterminowe wsparcia i opory oraz obserwować sytuację podażowo-popytową. Spójrzmy co przedstawiają najnowsze dane onchain, prezentowane przez Glassnode’a.

Źródło: Glassnode

Wraz ze spadkiem dynamiki na rynku Bitcoina, miesięczna zrealizowana zmienność spadła do 34,1%, czyli poniżej wstęgi Bollingera (1,0 standardowego odchylenia). Historycznie patrząc takie momenty rekordowo niskiej zmienności stanowiły jedynie niespełna 20% całej historii notowań. Zatem oczekiwania dotyczące podwyższonej zmienności w perspektywie krótkoterminowej są logicznym wnioskiem. Konsolidacja nie może trwać wiecznie, a wybicia z niej zawsze są gwałtowne.

NUPL

Źródło: Glassnode

Niższa zmienność i niższa aktywność w blockchainie wskazują na pewnego rodzaju fazę równowagi. Aby zweryfikować tę hipotezę, Glassnode wykorzystał wskaźnik niezrealizowanego zysku/straty netto (NUPL). To właśnie on wskazuje denominowaną w USD wartość całkowitego zysku lub straty jako % kapitalizacji BTC. W tym miejscu platforma analityczna wyznaczyła cztery fazy cyklu NUPL.

  • Odkrywanie dna bessy (czerwony) NUPL < 0
  • Kapitulacja i odbicie (pomarańczowy) NUPL < 0,25
  • Równowaga (żółty) 0,25 < NUPL < 0,5
  • Euforia (zielony): 0,5 < NUPL

Obecna wartość NUPL wynosi 0,29 znajduje się w dolnej granicy fazy równowagi, która jest strefą, w której znajdowało się 37,5% wszystkich dni handlowych Bitcoina. Ten poziom został osiagnięty w marcu 2023 i utrzymywał przez mniej więcej 16 miesięcy w dwóch ostatnich cyklach Bitcoina.

MVRV

Źródło: Glassnode

Glassnode chce wykorzystać zestaw średnich cen zakupu BTC, by określić prawdopodobne granice zmienności w najbliższym czasie. Gdzie zatem leży psychologiczne equlibrium cenowe? Średni koszt zakupu BTC przez aktywnych inwestorów to obecnie ok. 33,5 tys. USD. Uwzględnia on wyłącznie aktywnych inwestorów i może oznaczać krótkoterminową górną granicę wzrostów. W tej strefiemoże pojawic się mocna podaż. Przy MVRV na poziomie 0,83 cena wskazuje, że wielu kupujących w cyklu 2021-22 nadal znajduje się w stratach i może czekać na osiągnięcie progu rentowności. Tylko po to by zlikwidować swoje pozycje na 'break even’ i zadowolić się brakiem strat.


Źródło: Glassnode

Glassnode próbuje użyć MVRV by wskazać na granicę potencjalnego spadku. Poszukajmy więc przybliżonego wsparcia makro w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji. Wg. Glassnode może to być sytuacja podobna do krachu z marca 2020 r. W tym celu powstał Model Investor Cap Price – obliczany jako różnica między Realized Cap (średnią ceną nabycia BTC przez wszystkich) a Thermocap (model bazy kosztowej zasobów inwestoró, z wyłączeniem górników). Powyższy model Glassnode Investor Price został tylko na chwilę przecięty podczas wyprzedaży w marcu 2020 r.. Teraz notowany jest na poziomie 17,65 tys. dolarów. Przy MVRV wynoszącym obecnie 1,58, mieści się on w bardzo podobnym zakresie równowagi do mini cyklu rynku 2019-20 (strzałko czerwona i pomarańczowa).

Momentum

Źródło: Glassnode

Wolumeny transferów w łańcuchu pozostają niskie. To przekłada się na ogólny spadek aktywności związanej z giełdami. Glassnode zestawia więc liczbę transakcji wpłat/wypłat na giełdzie ze średnią z 6 miesięcy. W ten sposób powstaje wskaźnik aktywności. Powyżej widać cykliczny trend aktywności giełdowej, a ostatnio aktywność spadła o ponad 27% w stosunku do średniej z sześciu miesięcy. Aby uwzględnić FTX, który zakończył działalności w listopadzie 2022 r., Glassnode dostrzega podobną dynamikę aktywności tylko dla Binance. Wskazuje to, że aktywność inwestorów jest obecnie wyjątkowo niska.

Źródło: Glassnode

W ciągu ostatnich 90 dni ropa naftowa o blisko 4%. Złoto (XAU) i srebro (XAG) zyskały odpowiednio o 7,5% i 12,7%. Tymczasem Bitcoin zyskał ponad 14%. Zatem choć słaby, na tle złota, srebra i ropy Bitcoin wciąż jest najsilniejszy. Porównanie wypada słabiej w relacji do gigantów rynku akcji jak Nvidia.

Może Cię zainteresuje:

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze