Bitcoin i ethereum | „Czarne dziury” rynków inwestycyjnych?

Były dyrektor Goldman Sachs twierdzi, że bitcoin jest „super masywną czarną dziurą”, która zakłada, że rynki kryptowalut będą nadal wysysać kapitał z każdego innego dużego zasobu inwestycyjnego.

Raoul Pal porównał wyniki bitcoina i ethereum z wieloma innymi, największymi aktywami od początku 2021 roku. Zwrócił uwagę na gigantyczną, asymetryczną przewagę na korzyść dwóch największych aktywów kryptowalutowych według kapitalizacji rynkowej.

“SPX [S&P 500] +11.5%
NDX [NASDAQ] +7.84%
EEM [iShares Emerging Markets] +4.71%
TLT [iShares 20-year treasury bond] -11.28%
Oil +31%
Gold -6.86%
Copper +26.29%
Wheat +15.75%
DXY [Us dollar index] +1.46%
EU ETS [EU emissions trading system]. +49.27% (pretty good)
Lumber +130% (World class)

Fed B/S +6%

Bitcoin +95.87%
ETH +274.75%” 

Biorąc nawet pod uwagę ryzyko, jakie trzeba podjąć, aby zainwestować w kryptowaluty, Pal twierdzi, że przestrzeń aktywów cyfrowych nadal przyćmiewa wszystko inne:

„Również na podstawie wolumenu zwrotów skorygowanych o ryzyko, krypto wygrywa.

Czy ci się to podoba, czy nie, jest to najdoskonalsza transakcja w ciągu ostatnich 12 miesięcy i jedna z największych w historii.

BTC wzrósł o + 1,386% w stosunku do minimum z marca 2020 r
ETH wzrósł o + 2985% w stosunku do minimum z marca 2020 r.

czego należało dowieść.”

2021 – rok „krypto”?

Pal wierzy, że bitcoin i ethereum będą nadal najlepszymi aktywami do czerpania potencjalnych zysków z inwestycji przez cały, bieżący rok.

„Według mojej teorii, żadna inwestycja nie pokona kryptowalut w tym roku i będzie wciągać coraz więcej kapitału”.

Tweety współzałożyciela Real Vision Group są zgodne z jego wcześniejszymi oświadczeniami, w których twierdził, że rynki kryptowalut zaczynają sprawiać, że wszystkie inne inwestycje wyglądają jak marnowanie czasu.

„Chodzi o to, że osiąga lepsze wyniki niż wszystkie klasy aktywów na Ziemi. Nie dlatego, że go kocham, bo jest nowy i lśniący, ale dlatego, że wszystko inne wygląda przy tym na bezcelowe. Po prostu nie obchodzi mnie wartość kontra wzrost. „O, spójrz, jest 10% zwrot, który byłby możliwy, gdybym to dobrze wyliczył”. Mogę kupować i trzymać bitcoin oraz zarabiać 100%, a to dopiero połowa marca. Właśnie o to starałem się wyłożyć wszystkim jako argument. Na tym etapie cyklu kryptowalut nic innego się nie liczy”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze