Bitcoin atakuje 16 000 USD | Kupiliście popcorn?

Świąteczny wieczór zapowiada się doprawdy ciekawie. Całkiem niedawno bitcoin przypuścił atak na 16 000 USD. Siedzicie wygodnie? Zapnijcie pasy. Czy ten lot może wynieść bitcoinową rakietę jeszcze wyżej?

Cena bitcoina zdołała przekroczyć granicę 16 000 USD (Gemini). Od rekordowego poziomu 20 000 USD, kryptowalutę dzieliło „zaledwie” 25%.

bitcoin 16 000
kurs BTC USD; źródło: tutaj

Bitcoin kontynuuje wzrost cen. Godzinę temu udało mu się osiągnąć kolejny kamień milowy – 16 000 USD. Wraz z tym ostatnim wzrostem, cena bitcoina wzrosła aż o 325% w porównaniu z minimami, które napotkała w marcu 2020 r. Warto zauważyć, że jest to kolejny roczny rekord. Interesujące jest również pytanie, jak wysoko może dojść wycena BTC podczas obecnej hossy?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze