Apple i Google podejrzewane o niewłaściwy nadzór nad aplikacjami kryptowalutami

Apple i Alphabet podejrzewane o niewłaściwy nadzór nad aplikacjami do handlu kryptowalutami
3 162

Olbrzymia liczba osób tracących majątki w trakcie zawirowań na rynku krypto w ostatnich miesiącach przykuwa uwagę nie tylko dziennikarzy ale także polityków. Amerykański senator Sherrod Brown (przewodniczący senackiej komisji zajmującej się regulacjami bankowymi) zażądał wyjaśnień od dwóch czołowych amerykańskich spółek – Apple i Alphabet (Google) wyjaśnień dotyczących sposobu sprawowania kontroli nad udostępnianymi w ich sklepach z aplikacjami programami umożliwiającymi handel kryptowalutami.

Zgodnie z przedstawionymi przez komisję statystykami, 95% z internetowych oszustw na rynku kryptowalut odbywa się poprzez dostępne w Google Play Store i Apple App Store aplikacje. W swoim wniosku, komisja domaga się szczegółowych wyjaśnień co do kroków podejmowanych przed dopuszczeniem aplikacji do sklepu. Dodatkowo poproszono o wyjaśnienie w jaki sposób odbywa się audytowanie podmiotów wypuszczających takie aplikacje oraz w jaki sposób chronieni są przed fałszywymi aplikacjami użytkownicy systemów IOS oraz Android.

Rozpoczęta przez senatora Browna debata jest o tyle ważna że w dużej mierze dotyczy obszarów nie do końca skodyfikowanych prawem amerykańskim. Ewentualne ruchy legislacyjne będące pokłosiem działania komisji mogą mieć bardzo duże znaczenie dla całego sektora kryptowalut, w tym to czego obawia się duża część inwestorów- kolejnego kroku w kierunku pełnego nadzoru nad obrotem kryptowalutami.

Dodatkowym argumentem którym dysponuje senator Brown i komisja jest raport FBI który mówi że tylko od Października 2021 w Stanach Zjednoczonych w wyniku używania aplikacji podszywających się pod prawdziwe instytucje finansowe stwierdzono ponad 250 przypadków utraty środków na kwotę setek tysięcy dolarów.

W czwartek senacka komisja zapoznawała się z raportem dotyczącym scamu i innych zagrożeń na rynku kryptowalut, jednak jeszcze przed posiedzeniem senator Brown podkreślał potrzebę jak najszybszego wprowadzenia przepisów chroniących inwestorów przed oszustwami. Jak sam mówi „Nie ma zgody na to aby branża sama ustalała zasady na jakich chce egzystować”.

W związku z powagą i skalą problemu oszustw i podszywania się pod instytucje finansowe, pojawił się pomysł przeznaczenia części środków z kary zapłaconej w 2021 przez Robinhood na edukację inwestorów indywidualnych.

źródło: https://www.cryptopolitan.com/apple-and-google-under-fire-fake-crypto-apps/

Komentarze