ATH Ethereum | Wieloryby przenoszą 560 813 714 dolarów w ETH

Whale Alert wykrył kilkanaście dużych transferów ETH. Ich całkowita wartość wynosi nieco poniżej 300 000 ETH, czyli 560 813 714 w USD.

Wieloryby przenoszą 560 813 714 dolarów w ETH

Według Whale Alert, w ciągu ostatnich dwudziestu godzin dokonano prawie tuzina transakcji, zarówno dużych, jak i małych, o łącznej wartości 330 000 ETH.

Działo się to, gdy ETH osiągnął nowy rekord wszech czasów wynoszący 1756 USD, około piętnaście godzin temu.

Ethereum osiąga nowy rekord wszech czasów, Bitcoin rośnie powyżej 39 000 USD

W piątek, 5 lutego, druga co do wielkości kryptowaluta po raz pierwszy wzrosła powyżej poziomu 1700 USD i osiągnęła rekordowy poziom 1756 USD.

Jednym z czynników, który mógł wpłynąć na ten wzrost, może być planowane na 8 lutego uruchomienie kontraktów futures opartych na ETH na CME, giełdzie świadczącej usługi dla instytucji finansowych.

Bitcoin również wykazuje wzrost. Kurs największej na świecie kryptowaluty, nazywanej przez wielu „cyfrowym złotem”, wzrósł z 37 837 USD powyżej 38 000 USD do poziomu 39 610 USD, gdzie znajduje się w przygotowywania niniejszej publikacji.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze