Amerykański kongresmen przedstawia nową ustawę: „Wywalić Genslera”. Rynek odetchnie?

Śmiałe posunięcie: amerykański członek Kongresu Stanów Zjednoczonych, Warren Davidson, przedstawił właśnie „Ustawę o stabilizacji SEC”, przełomowy akt prawny mający na celu restrukturyzację amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz usunięcie jej obecnego przewodniczącego, Gary’ego Genslera. Davidson wyraził obawy dotyczące przywództwa aktualnego prezesa i potencjalnych konsekwencji ostatnich działań SEC w zakresie egzekwowania prawa dotyczącego papierów wartościowych. Sarkastycznie niektórzy nazywają projekt ustawą „Wywalić Genslera”.

Przedstawiciel Kongresu USA chce reformy regulatora rynku

Ustawa, wprowadzona w Izbie Reprezentantów, ma na celu wprowadzenie znaczących zmian w strukturze organizacyjnej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd. Jeden z jej głównych przepisów wzywa bezpośrednio do usunięcia przewodniczącego Gary’ego Genslera ze stanowiska, powołując się na obawy związane z tym, co Davidson określił jako „tyrańskie” przywództwo. Posunięcie to odzwierciedla rosnące niezadowolenie wielu Amerykanów, także ze środowiska elit politycznych, w związku z ostatnimi działaniami SEC i ich potencjalnym wpływem na rynek aktywów cyfrowych.

Kongresmen Davidson głośno mówił o potrzebie ochrony amerykańskich rynków kapitałowych przed tym, co postrzega jako nadużycia władzy przez regulatora rynku. W oświadczeniu opublikowanym publicznie podkreślił pilność sytuacji, mówiąc: „amerykańskie rynki kapitałowe muszą być chronione co do zasady przed despotycznym Przewodniczącym, w tym obecnym. Dlatego wprowadzam przepisy, które naprawią trwające nadużycia władzy i zapewnią ochronę, która leży w najlepszym interesie rynku przez wiele lat„.

Proponowana ustawa wykracza poza samo usunięcie Genslera. Ma również na celu restrukturyzację SEC w sposób, który redystrybuuje władzę i zmienia dynamikę podejmowania decyzji w agencji. W ramach proponowanych zmian do SEC zostałby dodany szósty komisarz, który zapewniłby dodatkowe perspektywy i wiedzę specjalistyczną. Posunięcie to mogłoby pomóc w zapewnieniu bardziej kompleksowego podejścia do regulacji rynków finansowych.

Zobacz też: Cathie Wood: Niepewność regulacyjna to nie koniec świata. Bitcoin będzie warty 1 mln USD

Co więcej, ustawa wzywa do utworzenia stanowiska dyrektora wykonawczego. Rola ta koncentrowałaby się na nadzorowaniu i zarządzaniu działalnością agencji, potencjalnie prowadząc do poprawy wydajności i odpowiedzialności.

Chociaż przepisy nie wspominają wyraźnie o kryptowalutach, warto zauważyć, że kongresman Warren Davidson i jej współautor, przedstawiciel Tom Emmer, są znanymi zwolennikami przestrzeni aktywów cyfrowych. Obaj ustawodawcy krytykowali podejście regulacyjne przewodniczącego Genslera, a Emmer wcześniej nazwał go „regulatorem działającym w złej wierze”.

Należy natomiast podkreślić, że proponowana ustawa jest na wczesnym etapie, a jej los jest niepewny. Jej wprowadzenie podkreśla jednak rosnące napięcia między niektórymi ustawodawcami a SEC, szczególnie w odniesieniu do jej podejścia do aktywów cyfrowych. W miarę postępu prac nad tą ustawą, prawdopodobnie wywoła ona gorące debaty i dyskusje na temat przyszłości regulacji finansowych w Stanach Zjednoczonych.

Może Cię zainteresować:

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze