Zobacz 4 wykresy, które pokazują skalę wzrostu Ethereum w ciągu ostatnich 6 lat

Spencer Noon udostępnił 4 wykresy, które pokazują, w jak niesamowitym tempie rozwinęła się siec Ethereum w ciągu minionych 6 lat. Na tapecie znalazły się fundamenty takie jak: transakcje, zużycie gasu, liczba unikalnych adresów i smart kontraktów – wszystko w 12-miesięcznej skali.

Pierwszy wykres wskazuje, że roczne transakcje w sieci ETH wzrosły z poziomu właściwie równego zeru (w 2015 r.) do ponad 300 milionów w 2020 r. Noon twierdzi, że Ethereum jest na dobrej drodze, aby do końca bieżącego roku osiągnąć nawet pół miliarda transakcji.

„Sieć Ethereum ma potencjał, aby przeprocesować w 2021 r. ponad 500 milionów transakcji.”

transkacje ethereum
Źródło: Noon/Twitter

Drugi wykres odzwierciedla ilość gasu używanego do przeprowadzania transakcji w sieci Ethereum. Wykres wskazuje, że w 2015 roku nie pobrano żadnych opłat transakcyjnych. Noon estymuje jednak, że do końca 2021 roku całkowita wartość wartość gasu przekroczy 3,50 miliona ETH – o wartości około 9,13 miliarda dolarów.

„Przewiduje się, że na gas pójdzie w tym roku 3,5 miliona ETH”.

zużycie gasu ethereum
Źródło: Noon/Twitter

Trzeci wykres udostępniony przez Noona odzwierciedla rosnącą liczbę użytkowników Ethereum.

„Pomimo tego, że do końca roku pozostało 5 miesięcy – liczba aktywnych adresów w tym roku już odnotowała szczyt (~30 milionów).”

unikalne adresy ethereum
Źródło: Noon/Twitter

Ostatni wykres wskazuje, że liczba smart kontraktów utworzonych w sieci Ethereum wzrosła z mniej niż 5 milionów w 2017 roku do ponad 7,5 miliona w 2019 roku, a następnie skoczyła powyżej 15 milionów w 2020 roku. Noon przewiduje, że Ethereum pobije nowy rekord dla wdrożonych kontraktów do końca 2021 roku.

„Cały czas istnieje szansa na to, że do końca roku na Ethereum zostanie wdrożonych około 50 milionów smart kontraktów.”

smart kontrakty ethereum
Źródło: Noon/Twitter

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze