Yakovenko: Użytkownicy nie porzucą Ethereum

3 463

Czy pomimo deklaracji twórców Solany, że projekt „nie ma zamiaru zabijać Ethereum”, koegzystencja tych dwóch sieci jest możliwa?

W roku 2021 znaczna część deweloperów przeniosła się z Ethereum na konkurencyjne blockchainy. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że zmorą użytkowników cały czas pozostawały wysokie opłaty za gaz i zatory w tej sieci. Jednym z blockchainów, który najbardziej skorzystał na tej sytuacji była Solana. Jej dynamiczny wzrost w 2021 r. uczynił ją jednym z głównych konkurentów Ethereum.

„Ethereum posiada przewagę pierwszego gracza”

Natywny token Solany, SOL osiągnął na początku listopada nowy rekord ceny (259,96 USD). Co więcej, w chwili przygotowywania niniejszej publikacji, SOL rejestrowała blisko 10% wzrostu w skali ostatnich 7 dni.

W obliczu przedstawionych na wstępie przesłanek rodzi się pytanie o to, co konkretnie odróżnia Solanę od Ethereum? Zdaniem współzałożyciela Solany, Anatolija Yakovenko – jeśli chodzi o wdrażanie protokołów DeFi – deweloperzy wolą pracować w minimalnie ekstrakcyjnych i superszybkich warstwach rozliczeniowych.

Podczas swojej wypowiedzi w jednym z podcastów Yakovenko powiedział:

„To, co budujemy, jest naprawdę szybką i wydajną warstwą wykonawczą, aczkolwiek warstwa rozliczeniowa odgrywa tutaj rówież dużą rolę.”

Warstwy rozliczeniowe wspierają inne ekosystemy blockchain, zapewniając bezpieczeństwo i niezmienność transakcji realizowanych na protokołach zbudowanych na ich bazie. Ethereum działa obecnie jako warstwa rozliczeniowa dla wielu sieci.

Współzałożyciel Solany, Raj Gokal, stwierdził, że przewaga Ethereum wynika wyłącznie z przewagi pierwszego gracza i pozycji rynkowej. Sieć miała jego zdaniem cierpieć na opóźnieniach związanych z przejściem na Proof of Stake. Komentując kwestię współistnienia Solany i Ethereum, Gokal podsumował:

„Dopóki te dwa projekty mają różne cele i funkcje, obydwa będą nadal wartościowe.”

EVM na Solanie

Jednak z uwagi na to, że Solana chce rozwinąć więcej przypadków użycia niż Ethereum nie wiadomo jeszcze, jak długo taka koegzystencja będzie miała szansę się utrzymać.

Na początku tego roku Neon Labs ogłosiło wdrożenie wirtualnej maszyny Ethereum (EVM) na Solanie – głównie w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z niskich opłat transakcyjnych.

Zapytany, czy spowoduje to, że użytkownicy Ethereum porzucą sieć i zaczną korzystać z Solany, Anatolij Jakovenko argumentował, że ludzie opuszczający Ethereum to wizja, która po prostu nigdy się nie zmaterializuje.

Yakovenko podkreślił również, że Solana ma przed sobą jeszcze długą drogę. Według niego deweloperzy, którzy wdrożyli już swoje zdecentralizowane aplikacje na Ethereum, a chcą wdrożyć je na Solanie:

„…nie muszą dzielić swojego zespołu programistów i skupiać się na dwóch różnych językach, aby móc franczyzować swoją markę w dowolnej nowej sieci, w której obecni są użytkownicy”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze