XRP | Ponad 50% wzrostu w 24 godziny

Ripple (XRP) zalicza mocny wzrost wartości. Tylko wczoraj, cyfrowa waluta wzrosła o ponad 50%… Kto z Was trzyma XRP?

xrp kurs
kurs XRP USD w skali 1 D

Ku zdumieniu wielu obserwatorów rynku, XRP jedną świecą wzniósł się powyżej ostatnich szczytów, wyznaczonych na poziomie 0,346 USD. To najwyższy poziom cenowy od 22 czerwca 2019 roku.

Powiedzmy więcej. Wczorajsza sesja okazała się najbardziej zyskowna dla hodlerów XRP od września 2018 roku. Właśnie wtedy, wartość Ripple skoczyła o 76%, co odpowiadało wzrostom większym, niż w przypadku chociażby Ethereum.

Wczorajszy ruch przywodzi wspomnienie poprzedniej hossy. Przypomnijmy, że 14 grudnia 2017 roku, wartość XRP wzrosła o ponad 90 procent w ciągu jednego dnia.

Nowy rekord wolumenu obrotu

Ripple doświadczył również ogromnego wzrostu w zakresie aktywności handlowej. W rzeczywistości, zgodnie z danymi dostarczonymi przez CoinMarketCap, jej zagregowane wolumeny handlowe osiągnęły wczoraj nowy rekord wszech czasów na poziomie 16,2 miliarda USD.

Dla porównania, 4 stycznia 2018 r. token odnotował wolumen obrotu o wartości 8,1 mld USD. To właśnie wtedy XRP osiągnął aktualne ATH wynoszące około 3,3 USD.

Co więcej, XRP odnotował dzisiaj największą liczbę nowo utworzonych kont:

adresy XRP
nowe ATH nowo utworzonych adresów XRP; źródło: tutaj

Dzięki kapitalizacji rynkowej przekraczającej 20 miliardów dolarów, XRP jest obecnie trzecią co do wielkości kryptowalutą po bitcoinie i ethereum.

Dodajmy, że waluta cyfrowa odzyskała trzecie miejsce na podium po prześcignięciu Tether (USDT). Jeszcze w sierpniu, obydwie waluty prowadziły o to dość zacięty pojedynek. Pamiętacie?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze