Wzrost wolumenu tradingu ETH przewyższył w tym roku BTC

Według niedawnego raportu Coinbase, zainteresowanie siecią Ethereum i jej kryptowalutą wzrosło – zwłaszcza ze strony instytucji.

Do Ethereum pompuje się więcej pieniędzy niż kiedykolwiek wcześniej. W dużej mierze zależy to od wielkich graczy z Wall Street, którzy interesują się samą kryptowalutą i sektorem DeFi.

Ethereum is the King

Analitycy największej, amerykańskiej giełdy Coinbase stwierdzili w swoim raporcie, że ethereum przewyższyło w pierwszym półroczu tego roku wszystkie kryptowaluty, w tym bitcoin, jeśli chodzi o wzrost ceny i wolumen obrotu.

Całkowity wolumen wymiany dla ethereum wzrósł w pierwszej połowie 2021 r. o 1,461% – do 1,4 biliona dolarów (w tym samym okresie w 2020 r. było to zaledwie 92 miliardy dolarów). Dla porównania, wolumen obrotu bitcoinem wzrósł tylko o 489 % – choć nadal praktycznie podwoił całkowity wolumen ETH.

W tym roku wzrosła gwałtownie również cena ETH. „Drugi najbardziej wartościowy zasób kryptowalutowy zyskał 895% w okresie 12 miesięcy i 210% w okresie 6 miesięcy kończącym się 30 czerwca”, czytamy w raporcie, którego autorem jest Brian Foster.

Co kryje się za wzrostem ethereum w 2021 roku? Według Coinbase sprowadza się to do jednego słowa: DeFi. W raporcie stwierdzono, że kluczowym czynnikiem w tym względzie było „zwiększone wykorzystanie protokołów DeFi zbudowanych na Ethereum, potwierdzające wartość sieci jako globalnego narzędzia finansowego i platformy dla deweloperów”.

Zdecentralizowane finanse (DeFi) to termin, który odnosi się do projektów, które mają na celu zrewolucjonizowanie i zastąpienie obecnych metod pożyczania, udzielania pożyczek i procesowania usług podobnych do tradycyjnej bankowości. Są niezwykle dochodowe, a większość z nich opiera się na Ethereum.

Obecnie, według danych DeFi Pulse, w ekosystemie DeFi zablokowane są cyfrowe środki o wartości przekraczającej 61,2 miliarda dolarów. Odnosi się to do ilości gotówki przepływającej przez projekty DeFi. Największym projektem jest Aave, protokół pożyczania kryptowalut. Inne projekty, takie jak zdecentralizowane giełdy, które są jak Coinbase, ale nie mają pośrednika, są również ogromne. Na przykład Uniswap ma 5,58 miliarda dolarów w zablokowanych środkach cyfrowych, a sama giełda procesuje około 295 milionów dolarów w 24-godzinnym wolumenie.

Wzrost zainteresowania Ethereum wynika z faktu, że inwestorzy instytucjonalni przyglądają się DeFi. Coinbase poinformowała, że ​​jej najwięksi klienci wykazywali w pierwszej połowie 2021 roku chęć inwestycji w produkty oparte o DeFi.

„Podczas gdy DeFi zostało zdominowane przez inwestorów detalicznych przez większość 2020 r., w pierwszej połowie 2021 r. zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania DeFi wśród naszej bazy klientów instytucjonalnych.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze